Eeva Paakkinen rehtoriksi uuteen Simpelejärven opistoon

Uusi kansalaisopiston on Parikkalan ja Rautjärven kuntien yhteinen.

Soila Puurtinen

Parikkalan kunnanhallitus pohti kokouksessaan sekä luokanopettajan virkoja että uuden kansalaisopiston rehtorin valintaa.
Parikkalan kunnanhallitus pohti kokouksessaan sekä luokanopettajan virkoja että uuden kansalaisopiston rehtorin valintaa.

Parikkalan kunnanhallitus on päättänyt valita kulttuuripäällikkö Eeva Paakkisen Simpelejärven opiston rehtorin virkaan.

Parikkalan ja Rautjärven kuntien uusi yhteinen kansalaisopisto aloittaa toimintansa 1.8.2019. Opiston ylläpitäjänä toimii Parikkalan kunta, joka on hakenut opetushallitukselta lupaa opiston toiminnan aloittamiseen 1.1.2020 alkaen. Siihen asti opiston toiminta perustuu kuntien väliseen sopimukseen opetuksen myynnistä ja ostamisesta.

Sopimuksen mukaan opistossa on päätoiminen rehtorin virka, jonka työaika ensimmäisenä lukuvuotena on 70-prosenttinen. Parikkalassa kansalaisopiston rehtorin tehtävät ovat kuuluneet kulttuuripäällikölle, jonka työajasta noin 20 prosenttia on käytetty näihin tehtäviin.

Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan uuden kansalaisopiston rehtorin tehtävien hoito ei vaadi kokoaikaista työpanosta, jonka vuoksi kyseiseen virkaan voidaan siirtää kulttuuripäällikön tehtäviä. Kunnanvaltuusto päätti kokoaikaisen kansalaisopiston rehtorin viran perustamisesta ja kulttuuripäällikön viran lakkauttamisesta 17.6.

Luokanopettajan virkoja esitetään lakkautettavaksi

Kunnanhallitus päätti myös tiistaina kokouksessa esittää kunnanvaltuustolle lakkautettavaksi kolme luokanopettajan virkaa sekä peruskoulun yhteiskuntaopin ja historian lehtorin viran 1.11.2019 alkaen.

Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan Parikkalan kunnan virkarakenteessa on kunnanhallituksen luvalla täytetty eläköitymisen myötä avautuneita virkoja tuntiopettajan tehtävillä. Kolme luokanopettajan virkaa on täyttöluvilla muutettu perusopetuksen toistaiseksi voimassa oleviksi tuntiopettajan tehtäviksi ja perusopetuksen yhteiskuntaopin ja historian lehtorin virka perusopetuksen ja lukion yhteiseksi yhteiskuntaopin ja historian tuntiopettajaksi.

Parikkalan kunnan hallintosäännön mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanvaltuusto.