Sosteri perustaa koronapotilaita varten tilapäisen COVID-teho-osaston

Sosterin alueella todennäköisesti on jo koronavirusta, vaikka yhtään positiivista testitulosta ei ole vielä tullut. Infektiopotilaille tulee oma päivystys ja infektioasema omalla sisäänkäynnillä kenties jo tiistaina.

Timo Seppäläinen

Infektiopäivystykseen ja infektioasemalle kuljetaan jatkossa dialyysin nykyisestä ovesta, kertovat Panu Peitsaro, Veikko Karvanen ja Jaana Luukkonen.
Infektiopäivystykseen ja infektioasemalle kuljetaan jatkossa dialyysin nykyisestä ovesta, kertovat Panu Peitsaro, Veikko Karvanen ja Jaana Luukkonen.

Savonlinnan keskussairaala kaksinkertaistaa tehostetun hoidon hoitopaikkojen määrän. Nykyisen heräämön tiloihin varustetaan koronaepidemian ajaksi COVID-teho eli koronateho.

– Se vastaa varustelultaan muiden sairaaloitten virallista teho-osastoa, sanoo vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkanen.

Nykyisin Savonlinnassa ei ole teho-osastoa, vaan tehostetun valvonnan yksikkö. Luukkosen mukaan sairaalassa on edelleen tarpeeksi laitteita ja välineistöä väliaikaista teho-osastoa varten.

COVID-teholla ei hoideta hengitystieinfektiopotilaitten lisäksi muita tehostettua valvontaa tarvitsevia potilaita. Heidät hoidetaan koronaepidemian ajan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina, että teho-osastopaikkojen määrä kaksinkertaistetaan koko maassa.

Tehohoitoon koulutetut päivittävät osaamistaan – Eläkeläiset ja opiskelijat ovat luvanneet tulla töihin

Samalla keskussairaala ajaa hallitusti alas ennalta suunniteltua leikkaustoimintaa. Myös tämä on Kiurun linjauksen mukaista toimintaa. Leikkausten peruuntumisesta kerrotaan lähiaikoina potilaille, joille leikkausaika on varattu.

Luukkonen tähdentää, että kiireellisiä leikkauksia jatketaan. Esimerkiksi päivystys- ja syöpäepäilytapauksissa leikataan. Leikkausten vähentyessä vapautuvat leikkaussalit muutetaan tilapäisesti heräämöksi.

Kiireettömien leikkausten peruminen on tärkeää muun muassa siksi, että henkilökuntaa riittää koronapotilaiden hoitamiseen COVID-teholla. Leikkaussalissa ja muillakin osastoilla on tehohoitoon koulutettua henkilökuntaa, jonka osaamisen päivittämiseen varataan nyt aikaa.

Sosterin johtaja Panu Peitsaro sanoo, että jos epidemia yltyy pahaksi, henkilökunnan riittävyys nousee ongelmaksi ennen kuin tehohoidossa tarvittavat hengityskoneet loppuvat.

– Luvassa on kyllä lisää henkilökuntaa. Olemme soittaneet kolmen viimeisen vuoden aikana eläköityneille, hyväkuntoisille hoitoalan työntekijöille. Heistä toistakymmentä on luvannut tulla tarvittaessa töihin.

– Ammattikorkeakoulusta töihin on lupautunut lähes 20 opiskelijaa, jotka ovat opinnoissaan niin pitkällä, että pystyvät tekemään sairaanhoitajan sijaisia.

Lisäksi hoitotyöhön on tullut useita sairaanhoitajia, jotka työskentelevät muilla aloilla mutta joiden työt ovat tilapäisesti koronan takia loppuneet.

Infektiopotilaille oma päivystys omalla sisäänkäynnillä

Todennäköisesti jo ensi tiistaista alkaen Savonlinnassa avataan hengitystieinfektioista kärsiville potilaille oma, muusta päivystyksestä erillinen päivystys ja perusterveydenhuollon infektioasema.

– Ennen päivystykseen tai terveysasemalle lähtemistä on kuitenkin ehdottomasti edelleen soitettava perusterveydenhuollon keskitettyyn aikavaraukseen tai päivystysnumeroon, tähdentää Sosterin perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen.

Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan terveysasemilla tai Savonlinnan pääterveysasemalla ei muutoksen jälkeen hoideta hengitystieinfektiopotilaita. Rantasalmen ja Sulkavan hengitystieinfektiopotilaitten hoitopaikasta Sosteri sopii maanantaina Terveystalon kanssa, jolle Rantasalmen ja Sulkavan perusterveydenhuolto on ulkoistettu.

Infektiopäivystykseen ja infektioasemalle kuljetaan eri ovesta kuin muuhun päivystykseen.

– Tarkoitus on suojella koronatartunnalta potilaita, jotka tulevat päivystykseen muista syistä kuin hengitystieinfektion takia, Karvanen sanoo.

Infektiopäivystys ja -asema perustetaan päivystyssiiven vieressä olevaan siipeen. Sinne kuljetaan ovesta, josta normaalisti kuljetaan dialyysiin. Dialyysipotilaille järjestetään kanttiinin kautta uusi, riskitön kulkureitti, jonne heidät opastetaan.

Tulevassa infektiosiivessä sijaitseva lääkehoidon yksikkö siirretään todennäköisesti jo maanantaina aivan toiseen osaan sairaalaa niin, että sytostaattihoitoja saavat syöpäpotilaat eivät altistu tartunnalle.

Kiireettömiä hoitoja perutaan mutta sairaita ei jätetä hoitamatta

Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Sosteri peruu vuosikontrolleja ja muita kiireettömiä käyntejä, joiden siirtämisestä ei ole potilaille vaaraa.

Karvasen mukaan etenkin riskiryhmiin kuuluvien potilaitten kiireettömien käyntien peruminen on tärkeää, jotta he eivät olisi vaarassa altistua koronalle.

Esimerkiksi diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset lopetettiin jo tällä viikolla.

– Niissä oli se ongelma, että silmätippojen vaikutusta odotti samassa tilassa kymmenenkin ihmistä. Sellaisessa tilanteessa tarttumisriski oli suuri, Karvanen sanoo.

Myös erikoissairaanhoidossa Luukkosen mukaan perutaan kiireettömiä aikoja.

– Kaikki lähetteet kuitenkin luetaan ja hoidontarve arvioidaan epidemiasta huolimatta, Luukkonen korostaa.

Luukkonen ja Karvanen korostavat, että hoitoa vaativat sairaudet hoidetaan. Myös ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat pääsevät lääkäriin tai hammaslääkäriin, jos he tarvitsevat hoitoa.

Koronaa on todennäköisesti myös Savonlinnan seudulla

Sosterin alueella on hyvin todennäköisesti koronavirusta sairastavia ihmisiä, vaikka testeissä ei toistaiseksi ole varmistunut positiivisia tuloksia.

– Korona on levinnyt kaikkialle Suomeen. Lievästi oireilevat ihmiset sairastavat THL:n nykyisten ohjeitten mukaan kotonaan, eikä heitä testata, sanoo vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen.

THL:n ohjeitten mukaan Sosterissakin on maaliskuun 14. päivän jälkeen testattu vain sairaalahoitoa tarvitsevat hengitystiepotilaat sekä hengitystieoireista kärsivät riskiryhmät, jos heidän oireensa sopivat koronaan.

Lisäksi on testattu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen työntekijät, joilla on koronaan sopivia oireita ja jotka mahdollisesti ovat käyneet maissa, joissa on koronaepidemia. Näiden alojen henkilöstö tosin on epidemia-alueelta palattuaan kaksi viikkoa karanteenia vastaavissa olosuhteissa, olipa oireita tai ei.

Eri osissa maata on erilaiset ohjeet testaamiseen. Luukkosen mukaan Sosterin alueella on edelleen järkeä jäljittää ja testata mahdollisia altistuneita, jos jollakulla todetaan koronatartunta.

Jäljittämismielessä testejä on tehty Sosterissakin ihmisille, jotka ovat saattaneet altistua jossain muualla.

Sosterissa koronavirusta on Luukkosen mukaan testattu väestömäärään suhteutettuna yhtä paljon ihmisiä kuin esimerkiksi Siun sotessa ja Essotessa. Testejä on tehty Sosterissa yhteensä noin 50. STM:n linjauksen mukaisesti testimääriä tai tuloksia ei enää kerrota julkisuuteen

Puhelinnumeroita

Kaikkien Sosterin terveysasemien keskitetty ajanvaraus 015 527 7112

Rantasalmen terveysaseman ajanvaraus 015-527 7148

Sulkavan terveysaseman ajanvaraus 015-527 7165

Päivystys 116 117, akuutisti sairaille ja päivystyksen palveluita tarvitseville

Sosterin koronapuhelimessa sairaanhoitajalta voi kysyä yleistä tietoa koronasta arkisin klo 8-18 numerossa 015 527 2700.

Valtioneuvoston puhelinpalvelu 0295 535 535 ja chat antavat yleistä tietoa koronasta arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15