Ei ole mahdotonta, että Coxa leikkaisi tekoniveliä Savonlinnan lisäksi myös Mikkelissä — Sosterin ja Coxan yhteistyön valmistelu etenee sovitusti, ja päätöksiä on luvassa tänä vuonna

Coxa Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Martikaisen mukaan ajatus leikkauksista kahdessa eteläsavolaisessa kaupungissa on uusi. Sitä pitää hänen mielestään pohdiskella.

Timo Seppäläinen

Tekonivelsairaala Coxa neuvottelee Sosterin lisäksi myös Essoten kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja Tarmo Martikainen ei pidä mahdottomana, että Coxan brändin alla leikattaisiin Savonlinnan lisäksi myös Mikkelissä. (Arkistokuva Savonlinnan keskussairaalan leikkaussalista)
Tekonivelsairaala Coxa neuvottelee Sosterin lisäksi myös Essoten kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja Tarmo Martikainen ei pidä mahdottomana, että Coxan brändin alla leikattaisiin Savonlinnan lisäksi myös Mikkelissä. (Arkistokuva Savonlinnan keskussairaalan leikkaussalista)

Tekonivelsairaala Coxa Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Martikainen ei pidä poissuljettuna sitä vaihtoehtoa, että Coxan brändin alla tehtäisiin tekonivelleikkauksia Savonlinnan lisäksi myös Mikkelissä.

— Se on tullut esiin uutena ajatuksena, ja täytyy molempien kanssa pohdiskella, onko se mahdollista, Martikainen sanoo tarkoittaen ”molemmilla” Essotea ja Sosteria.

— En sano, etteikö se mahdollista olisi, Martikainen sanoo.

Coxa teki syyskuussa Itä-Savon sairaanhoitopiirin eli Sosterin kanssa yhteistyötä koskevan aiesopimuksen. Sopimuksen mukaan Coxa ja Sosteri valmistelevat mallia tekonivelleikkausten aloittamiseksi Savonlinnan keskussairaalassa Coxan brändin alla.

Yhteistyö voitaisiin järjestää esimerkiksi yhteisellä yhtiöllä tai muulla tavoin. Aiesopimuksen mukaiset selvitykset ovat meneillään. Tavoitteena on yhä, että päätökset tehdään tämän vuoden puolella.

Ideana on Savonlinnan sairaalan tekeminen niin houkuttelevaksi, että potilaita tulisi leikattavaksi laajemmin Itä-Suomen alueelta. Siten saataisiin täyteen keskittämisasetuksessa vaaditut 600 tekonivelleikkausta, mikä on edellytyksenä tekonivelleikkausten jatkamiselle Savonlinnassa.

Martikainen sanoo, että leikkausten lukumäärävaatimuksen täyttyminen molemmissa sairaaloissa on kriittisin asia, jos Coxa ryhtyy leikkaamaan sekä Savonlinnassa että Mikkelissä. Molemmissa sairaaloissa pitäisi erikseen olla vähintään 600 leikkausta.

— Siitä varmaan pitäisi sitten neuvotella laajemminkin, koska se edellyttäisi, että potilaita tulisi jopa Etelä-Karjalan puolelta ja Kuopion seudulta.

Pelkästään Mikkelissä ei todennäköisesti aleta leikata

Martikainen muistuttaa, että Coxa haluaa ennen kaikkea edistää leikkausten keskittämistä.

— Tärkeintä on, että saataisiin volyymit täyteen ja että samalla turvattaisiin päivystykselliset asiat molemmissa sairaaloissa.

Martikainen arvioi, että asia ei käänny niin päin, että Coxa leikkaisi pelkästään Mikkelissä.

— Aiesopimus on tehty Savonlinnan kanssa, ja alkuperäinen idea oli leikata Savonlinnassa, Martikainen sanoo.

Sosteri toivottaa Essoten tervetulleeksi yhtiöön — Sosterin tavoitteena on, että Coxan Itä-Suomen toimipiste olisi Savonlinnassa

Sosterin johtaja Panu Peitsaro sanoo, että Sosteri tarjoaa edelleen Essotelle mahdollisuutta olla mukana Coxa-yhtiössä.

— Toivottavasti se helpottaisi muutenkin maakunnallisia neuvotteluja, Peitsaro sanoo.

— Tavoittelemme mallia, jossa Coxalla on Itä-Suomessa toimipiste, jonka sijaintipaikka on Savonlinna.

Coxa Oy on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Sen pääomistajat ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki. Muut omistajat ovat sairaanhoitopiirejä ja kaupunkeja.

Luetuimmat