Savonlinnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Nousiainen (sd.) vaatii päätöksiä, joita kuntalaisten saattaa olla vaikea hyväksyä – Lautakunta on huolissaan alijäämän kasvusta

Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessaan huomiota myös kantovesisaunoihin ja Yritystalo Schaumaniin.

Kuvakaappaus

Tarkastuslautakunta luovutti maanantaina viime vuotta koskevan arviointikertomuksensa kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle. Kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat paikalla vain varapuheenjohtaja Esa Valkonen (vas.) ja puheenjohtaja Markku Nousiainen sekä tarkastuslautakunnan sihteeri Sanna Rautiainen. Muut lautakunnan jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto olivat etäyhteyden päässä. Myös tiedotustilaisuus järjestettiin etäyhteydellä.
Tarkastuslautakunta luovutti maanantaina viime vuotta koskevan arviointikertomuksensa kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle. Kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat paikalla vain varapuheenjohtaja Esa Valkonen (vas.) ja puheenjohtaja Markku Nousiainen sekä tarkastuslautakunnan sihteeri Sanna Rautiainen. Muut lautakunnan jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto olivat etäyhteyden päässä. Myös tiedotustilaisuus järjestettiin etäyhteydellä.

Savonlinnan tarkastuslautakunta on huolissaan kaupungin alijäämän kasvusta. Toisaalta lautakunta on huolissaan kaupungin oman henkilöstön jaksamisesta.

Tarkastuslautakunta valvoo kaupunginvaltuuston puolesta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli kuusi miljoonaa euroa alijäämäinen. Katettavaa alijäämää taseessa on lähes 10 miljoonaa euroa.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Nousiainen (sd.) sanoi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen julkistamistilaisuudessa maanantaina, että mikään muu ei auta kuin rakenneuudistus.

– Päättäjien on viimeinkin herättävä ja tehtävä päätöksiä, jotka saattavat olla kuntalaisille vaikeita hyväksyä. Päätökset on tehtävä kaupungin talouden tasapainoon saattamiseksi ja elinvoiman säilyttämiseksi, Nousiainen kirjoittaa puheenjohtajan katsauksessa..

Rakennemuutokset tarkoittavat muun muassa kouluverkon saneeraamista.

Nousiaisen mukaan tasealijäämän tasapainottaminen tuskin onnistuu tulopuolta lisäämällä, sillä veroprosentti Savonlinnassa on jo tapissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot rasittavat kaupungin taloutta edelleen. Koronaviruspandemian aiheuttamista lisäkustannuksista ei ole vielä tietoa.

Kaupungin henkilöstömäärä väheni viime vuonna 34 työntekijällä. Vuosille 2020–2022 on suunniteltu vielä 1,5 miljoonan euron henkilöstömenoleikkaukset.

– Jäljelle jäävän henkilöstön työkuorma kasvaa ja jaksamisessa on haasteita. Voidaanko pienenevällä henkilöstömäärällä turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille myös jatkossa, tarkastuslautakunta kysyy.

Kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot henkilöä kohti ovat vähentyneet. Toisaalta pitkät sairauslomat ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet.

Savonlinnalla on lautakunnan mielestä vielä mahdollisuuksia

Tarkastuslautakunta on huolissaan työllisten määrän vähenemisestä kaupungissa. Kaupungin työttömyysprosentti oli vuodenvaihteessa hieman pienentynyt edellisvuodesta, mikä lautakunnan arvion mukaan näyttäisi johtuvan ihmisten muuttamisesta muualle. Työllisiä oli Savonlinnassa vuodenvaihteessa 559 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tarkastuslautakunta kuitenkin uskoo, että kaupungissa kuitenkin on paljon positiivista virettä ja mahdollisuuksia, jotka voidaan ottaa käyttöön. Tosin koronan vaikutusta tulevaan ei tiedetä.

Uusia yrityksiä syntyi viime vuonna enemmän kuin entisiä lopetti. Punkaharjun kertopuutehtaan ja teknologiapuiston Nohevan laajennusinvestoinnit olivat viime vuoden hyviä uutisia.

Nousiainen uskoo, että Parikkalan rajanylityspaikkakin avautuu kansainvälisenä, kuten maan hallitus on hallitusohjelmassaan luvannut. Asian suhteen viisastutaan valtioneuvoston budjettiriihessä syksyllä, kun hallitusohjelma käydään koronatilanteen takia uudelleen läpi.

Toimivatko kumppanuuspöydät, kohdeltiinko kantovesisaunojen omistajia yhdenvertaisesti?

Tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksessaan lukuisista yksityiskohdista kysymyksiä, joihin se toivoo kaupunginvaltuuston pyytävän kaupunginhallitukselta vastausta.

Lautakunta kysyi muun muassa lähidemokratiamallia toteuttavien kumppanuspöytien toimivuudesta ja siitä, kuinka kumppanuuspöytäaloitteet ovat toteutuneet ja miten kuntalainen voi aloitteiden etenemistä seurata.

– Ehkä niitä pitäisi kehittää niin, että ne koskettaisivat kuntalaisia enemmän ja saisivat kuntalaiset aktiivisemmiksi, sanoi tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Esa Valkonen (vas.).

Tarkastuslautakunta pohti myös sitä, kohdeltiinko kantovesisaunojen omistajia yhdenvertaisesti, kun saneerausvelvoitteet poistettiin viime syksynä kuukautta ennen jätevesiremonttien määräajan umpeutumisesta. Silloin moni oli jo ehtinyt tehdä remontin.

"Yritystalo Schauman pitäisi purkaa"

Timo Seppäläinen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto kaipaa "rohkeita ratkaisuja" yritystalo Schaumanin suhteen.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto kaipaa "rohkeita ratkaisuja" yritystalo Schaumanin suhteen.

Lautakunta kysyi myös, onko Yritystalo Schaumanin talouden tervehdyttämiseksi tehty kaikki mahdolliset, realistiset toimenpiteet.

– Tarvitaan rohkeita ratkaisuja, Nousiainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Valkosen mukaan rohkea ratkaisu olisi, että koko rakennus purettaisiin ja yhtiö ajettaisiin alas.

– Siellä on vielä tulossa kalliita remontteja, jos siitä ei luovuta, Valkonen sanoi.

Yritystalo Schauman eli entinen kuitulevytehdas tuli kuntakonsernin omistukseen tilanteessa , jossa kaupunki osti maata syväsatamaa varten ja UPM päätti laajentaa tuotantoa Savonlinnassa ajaessaan sitä alas muilla tehdaspaikkakunnilla.

Tarkastuslautakunta toivoo, että riskienhallinnassa otetaan jatkossa huomioon myös ympäristöriskit. Nousiaisen mukaan tämä huomio ei liity mihinkään yksittäiseen tapahtumaan.