Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen vaatinee muutoksia kuntien ja Sosterin väliseen sopimukseen — Sosteri saamassa järjestämisvastuun myös sosiaalipalveluista ja perusterveydenhuollosta

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen on voimassa rajoituslaki, jonka mukaan sairaanhoitopiiri voi ulkoistaa ainoastaan 30 prosenttia toiminnastaan.

Soila Puurtinen

Sosteri haluaa ulkoistamisella turvata seudun asukkaille erikoissairaanhoidon palvelut jatkossakin.
Sosteri haluaa ulkoistamisella turvata seudun asukkaille erikoissairaanhoidon palvelut jatkossakin.

Sosterin jäsenkunnat ja Sosteri neuvottelevat siirtävänsä lisää sosiaali- ja terveyspalveluita Sosterin järjestämisvastuulle. Kun Sosterin järjestämisvastuu saadaan riittävän suureksi, Sosteri voi ulkoistaa koko erikoissairaanhoitonsa.

Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) kertoo, omistajakuntien johtajistosta muodostuvan omistajaohjausryhmän antaneen luvan valmistella perussopimukseen muutosta, joka varmistaisi, että erikoissairaanhoidon ulkoistaminen on käytännössä mahdollista.

Sosterin hallitus käsittelee perussopimuksen muutosta ylimääräisessä kokouksessaan ensi keskiviikkona, 13. maaliskuuta.

Nykyisin Sosteri on järjestämisvastuussa jäsenkuntiensa erikoissairaanhoidosta, kuten erikoissairaanhoitolain mukaan pitääkin. Se tarkoittaa, että Sosteri voi tehdä päätöksiä erikoissairaanhoidosta kyselemättä asiasta kunnilta.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Sosteri tuottaa jäsenkunnilleen tuotantosopimusten perusteella.

Sosteri valmistautuu ulkoistamaan koko erikoissairaanhoitonsa. Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen on voimassa rajoituslaki, jonka mukaan sairaanhoitopiiri voi ulkoistaa ainoastaan 30 prosenttia toiminnastaan. Maakuntauudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyisi maakunnille. Lakipaketin käsittely jää eduskunnassa viime tippaan, eikä sen kohtalosta ole tietoa.

Erikoissairaanhoito sinänsä muodostaa noin 30 prosenttia Sosterin toiminnasta. Jäsenkunnissa ja Sosterissa on kuitenkin herännyt kysymys, lasketaanko 30 prosenttia koko toiminnasta vai ainoastaan siitä toiminnan osasta, josta Sosteri on järjestämisvastuussa.

Sosterin toiminnan kokonaismenot ovat noin 185 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon menot 72 miljoonaa euroa.

Juttua täydennetty kello 16.32. Sosterin hallitus käsittelee järjestämissopimuksen muutosta ylimääräisessä kokouksessaan 13. maaliskuuta.