Eksote neuvottelee laboratoriotoiminnan myynnistä Synlabin kanssa, päätöksiä tehtäisiin keväällä

Muitakaan vaihtoehtoja ei ole suljettu pois. Laboratorioissa työskentelee noin 120 työntekijää eri puolilla maakuntaa.

Kai Skyttä

Eksotella on laboratoriotoimintaa 14 eri pisteessä.
Eksotella on laboratoriotoimintaa 14 eri pisteessä.

Eksote aloittaa neuvottelut laboratoriotoiminnan myynnin edellytysten selvittämiseksi Synlabin kanssa. Synlab on ensimmäisenä antanut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) tarkennetun tarjouksen, ja neuvottelut Synlabin kanssa alkoivat maanantaina.

Myös Fimlab on ilmoittanut toimittavansa päivitetyn tarjouksen. Lisäksi kolmas tarjoaja on ilmoittanut toimittavansa tarjouksen, mutta sitä ei ole vielä vastaanotettu.

Päällimmäisenä perusteena myynnille on myyntihinta, jolla voisi kattaa Eksoten alijäämää. — Tuula Karhula

Eksote on neuvotellut myös laboratoriotoiminnan mahdollisesta siirrosta Huslabin vastuulle.

Eksoten hallitus käsitteli viime viikolla laboratoriotoiminnan mahdollista myyntiä. Asia käsiteltiin salaisena.

Synlabin edustajat kävivät tutustumassa Eksoten laboratorion toimintaan.

Eksoten laboratorioissa työskentelee noin 120 henkilöä ympäri maakuntaa 14 toimipisteessä.

Myyntitulot helpottaisivat taloutta, mutta palvelujen kehittämistäkin tavoitellaan

Terveys- ja vanhuspalvelujen johtajan Tuula Karhulan mukaan tavoitteena on viidessä viikossa selvittää, onko myynnille edellytyksiä.

— Päätöksiä tehtäisiin kevään aikana. Päällimmäisenä perusteena myynnille on myyntihinta, jolla voisi kattaa Eksoten alijäämää. Taustalla on kuitenkin myös laadun turvaaminen ja toimintojen kehittäminen isomman toimijan avulla, sanoo Karhula.

Hallitus päätti viime viikolla valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan aie-/salassapitosopimuksen ostotarjouksen tehneiden kanssa.

Eksote on neuvotellut myös laboratoriotoiminnan mahdollisesta siirrosta Huslabin vastuulle. Huslab on tekemässä selvitystä laboratoriotoimintaan liittyvästä yhteistyöstä omalla erityisvastuualueellaan.

Karhulan mukaan myynti ei vaikuttaisi asiakkaiden saamiin palveluihin. Henkilökunta siirtyisi vanhoina työntekijöinä. Tehtävällä sopimuksella voi Karhulan mukaan yrittää taata sitä, etteivät kustannukset karkaa myynnin jälkeen.

— Voi olettaa niinkin, että yksityinen voi olla Eksoten toimintaa tehokkaampi, sanoo Karhula.