Jäätilanne vaihtelee rajusti: Oravissa ei päästä mittaamaan, Mäntyharjulla jo 20 senttiä — Autolla ei jäälle vielä mitään asiaa

Oravin jäähavaintopaikalla jää on vielä liian heikkoa mitattavaksi. Mäntyharjulla jäätä on sen sijaan jo 20 senttimetriä.

Etelä-Savon ely-keskus

Oravissa jäätä ei vielä päästy mittaamaan. Mäntyharjulla teräsjään päällä oli pettävä lumi- ja vesikerros.
Oravissa jäätä ei vielä päästy mittaamaan. Mäntyharjulla teräsjään päällä oli pettävä lumi- ja vesikerros.

Etelä-Savon ely-keskus mittasi jään paksuutta tiistaina 16. tammikuuta neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 50–100 metrin etäisyydellä rannasta.

Haukivedellä Oravissa ja Haukivuoren Kyyvedellä jäät ovat toistaiseksi olleet liian heikkoja mitattaviksi. Seuraavan kerran näillä paikoilla mittausta yritetään tehdä lauantaina 20. tammikuuta.

Muilla paikoilla jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 9–20 senttimetrin välillä, kertoo ely-keskus tiedotteessaan.

Kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta oli kuitenkin huomattavan suuri useassa mittauspaikassa. Varsinaisen teräsjään paksuus vaihteli 4–9 senttimetrin välillä.

Esimerkiksi Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään päällä oleva kovahko lumi- ja vesikerros oli pettävää. Vastaavasti Pertunmaan Peruvedellä teräs- ja kohvajään välissä oli paikoin tyhjä kerros.

Lumi estää jään muodostumisen

Mittauspaikoissa oli jään päällä lunta keskimäärin noin kolme senttimetriä eli suhteellisen vähän. Viime päivinä puhaltanut voimakas tuuli on voinut kerrostaa lunta tiettyihin paikkoihin, ja toisaalla saattaa olla lumettomiakin alueita. Paksu lumipeite toimii eristeenä, eivätkä jäät vahvene näiltä alueilta kovin nopeasti pakkasilla.

Etelä-Savossa useimpien järvien vedenpinnat ovat tällä hetkellä korkealla ja virtaamat ovat monin paikoin suuria. Salmi- ja virtapaikat voivat olla tällä hetkellä sulana tavallista laajemmalta alueelta tai niiden jää voi olla tavanomaista heikompaa.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen.

Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtapaikoissa.

Etenkään ajoneuvoilla ei tule vielä mennä järvien jäälle.