Sosterin vammaispalvelupäällikkö Pekka Heiskanen sanoo, että palvelusetelin käyttöönotto ratkaisi monta ongelmaa — Setelin käyttöön ottamisesta tarvittaisiin poliittinen päätös

Vammaisten oikeuksiin erikoistunut lakimies Jukka Kumpuvuori kanteli oikeuskanslerille Sosterin verkkosivuista. Nyt verkkosivulle on jo lisätty puuttuva tieto.

Kuvakaappaus Sosterin verkkosivulta

Sosterin verkkosivulle on viime viikolla lisätty tieto ostopaveluna hankittavista avustajapalveluista sekä Sosterin omsta avustajista. Kantelu oikeuskanslerille tehtiin siinä vaiheessa, kun verkosivulla kerrottiin vain työnantajamallista. Muutkin mallit ovat olleet käytössä jo pitkään.
Sosterin verkkosivulle on viime viikolla lisätty tieto ostopaveluna hankittavista avustajapalveluista sekä Sosterin omsta avustajista. Kantelu oikeuskanslerille tehtiin siinä vaiheessa, kun verkosivulla kerrottiin vain työnantajamallista. Muutkin mallit ovat olleet käytössä jo pitkään.

Sosterin vammaispalvelupäällikkö Pekka Heiskanen toivoo, että Savonlinnassa saataisiin mahdollisimman pian käyttöön palveluseteli — tai sote-uudistuksessa mainittu asiakasseteli. Setelillä asiakas voisi ostaa hänelle myönnettyjä avustajapalveluja haluamastaan yrityksestä.

— Asiakasseteli ratkaisisi monta asiaa. Sen käyttöön ottaminen ei ole meistä virkamiehistä kiinni, mutta siihen tarvittaisiin poliittinen päätös, Heiskanen sanoo.

Asiakasseteli muun muassa antaisi vammaisille vapauden valita mieleisensä palveluntuottajan ja vapauttaisi työnantajavelvoitteista henkilöt, joille on myönnetty vammaispalvelulain perusteella oikeus avustajaan.

Sosteri oli lähdössä mukaan maakunnalliseen asiakassetelikokeiluun. Sen alkaminen kuitenkin lykkääntyi samalla, kun sote-uudistuskin.

— Seteli tarvittaisiin sote-uudistuksen aikataulusta riippumatta, Heiskanen sanoo.

Myös Sosterin kotihoidon päällikkö Minna Laurio on aiemmin esittänyt toiveen, että vanhusten kotihoitoon saataisiin palveluseteli.

Laurion mukaan kotihoidon työntekijöiltä löytyisi paremmin aikaa paljon palveluja tarvitseville asiakkaille, jos esimerkiksi hyvin vähäisillä palveluilla pärjäävät ohjattaisiin palveluseteleillä yksityisten yritysten tai järjestöjen asiakkaiksi.

Soila Puurtinen

Lakimies Jukka Kumpuvuori vieraili hiljattain Savonlinnassa muun muassa Itä-Savon Puatti ry:n tilaisuudessa kertomassa vammaisten oikeuksista. Hänen mielestään ei ole oikein, jos vammainen joutuu itse toimimaan hänelle myönnetyn avustajan työnantajana.
Lakimies Jukka Kumpuvuori vieraili hiljattain Savonlinnassa muun muassa Itä-Savon Puatti ry:n tilaisuudessa kertomassa vammaisten oikeuksista. Hänen mielestään ei ole oikein, jos vammainen joutuu itse toimimaan hänelle myönnetyn avustajan työnantajana.

Lakimies kanteli oikeuskanslerille, koska Sosterin verkkosivulla esitellään työntajamalli ainoaksi keinoksi hankkia itselleen avustaja

Vammaisten oikeuksiin erikoistunut turkulainen lakimies Jukka Kumpuvuori on tehnyt oikeuskanslerille kantelun siitä, että Sosterin verkkosivulla henkilökohtaisen avustajan saamisen ainoaksi keinoksi kerrottiin malli, jossa avustajan työnantajana toimii avustettava.

Kumpuvuoren mukaan työnantajana toimiminen tuo avustettavalle liikaa vastuita. Hänen mielestään tarjolla pitäisi olla myös ostopalvelu- ja palvelusetelimalli tai kunnan omana työnä järjestetty avustaja.

Kumpuvuori vieraili Savonlinnassa hiljattain Savonlinnan Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja Itä-Savon Puatti ry:n tilaisuuksissa.

Sosteri ei Heiskasen mukaan ole vielä saanut oikeuskanslerinvirastolta lausuntopyyntöä Kumpuvuoren kantelusta. Sosteri on kuitenkin jo päivittänyt ja korjannut kotisivuilleen tiedot avustajapalvelun nykyisestä käytännöstä

Sosteri ostaa avustajapalveluja yksityisiltä yrityksiltä niille vammaisille, jotka eivät pysty toimimaan työnantajina. Kaksi Sosterin omaa lähiohjaajaa avustaa useammissa perheissä.

Sosterin avustajakeskuksen palveluohjaajat auttavat työnantajina toimivia avustettavia byrokratian hoitamisessa, sijaisjärjestelyissä ja rekrytoinneissa.

— Asia olisi kyllä selvinnyt meiltä kysymälläkin, ilman kantelua, Heiskanen sanoo.

Kommentoidut