Saimaannorpalle on EU:n tuella kolattu apukinoksia sekä järjestetty tiedotusta ja valistusta — Puumalan Katosselältä on ostettu pesimäalueita sekä toukokuussa on sukellettu norppien pesäpaikoille

Elokuussa 2013 alkanut Saimaannorppa-Life -hanke päättyy tänä vuonna. Seuraavasta jo suunnitelmat ja EU:lle lähetty esihakemus.

Risto Hämäläinen

Seuraavasta Saimaannorppa-Life -hankkeesta norpan suojelutyön hyväksi on tehty esihakemus EU:hun.
Seuraavasta Saimaannorppa-Life -hankkeesta norpan suojelutyön hyväksi on tehty esihakemus EU:hun.

EU:lta miljoonarahoituksen saanut Saimaannorppa-Life hanke on saanut jatkoaikaa tämän vuoden loppuun. Alun perin elokuun alussa 2013 alkaneen hankkeen oli määrä päättyä heinäkuun lopussa.

Ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta kertoo, että kenttätyöt päättyvät heinäkuussa. Saatu lisäaika käytetään tulosten analysointiin ja raportointiin.

EU-rahoitteisella hankkeella on tehty monia näkyviä asioita.

Lifesta on rahoitettu muun muassa apukinosten tekemistä, toukokuisia pesäpaikkasukelluksia sekä kalastuksen valvontaa norppa-alueilla. Life-rahoilla on Sipilän mukaan ostettu Puumalan Katosselältä iso vesialue luotoinen sekä toisaalta Puumalasta pieniä alueita.

Suojelutyötä myös valtion perusrahoituksella

Valtion perusrahoituksella on puolestaan järjestetty norppien pesälaskennat, kuolleiden seuranta ja ruhojen keruu tutkimusta varten. Valtio on myös osin rahoittanut Photo-id-nimisen tietokannan eli norppien kuvapankin tekemistä.

Life-rahoilla on tehty riskianalyysi, jolla halutaan ohjata jäällä liikkumista pois norppa-alueilta ja pitää rantakinokset häiriöttöminä. Samalla halutaan ohjata rakentamista ja muuta ympärivuotista toimintaa sinne, missä ei ole norppia.

Seuraavasta 5,5 vuoden projektista esihakemus lähetetty

Seuraavasta Saimaannorppa-Life -hankkeesta on Sipilän mukaan tehty esihakemus EU:hun. Hakemuksen mukaan uusi Life alkaisi vuoden 2019 alussa ja kestäisi 5,5 vuotta. Vielä ei ole mitään tietoa tai arviota siitä, päättääkö EU myöntää uudelle hankkeelle rahoitusta.

Uutena asiana mukaan tulee saimaannorppien geneettinen riskianalyysi. Siinä on Sipilän mukaan tarkoitus tutkia eri lisääntymisalueilla elävien norppien geneettistä monimuotoisuutta. Tulosten perusteella pääteltäisiin, tarvitseeko norppia siirtää toisille lisääntymisalueille, jotta alueen perimää saadaan monipuolistettua.

Tiedotusta, valistusta ja yleisötilaisuuksia

Tiedotus ja valistus ovat olleet nykyisen projektin yksi olennainen osa katiskanvaihtotapahtumineen, koululähettiläineen ja yleisötilaisuuksineen, samoin kalastuksen ja pesimäalueiden rauhallisuuden valvonnan tehostaminen. Sipilä kertoo, että nämä asiat ovat mukana myös uudessa hankkeessa.

Nyt lopuillaan olevan Life-hankkeen kustannusarvio on 5,3 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 3,95 miljoonaa euroa. Se oli EU-rahoitusosuudeltaan suurin Suomeen myönnetty Life-hanke. Tarkoitus on ollut edistää saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista monipuolisin toimin.

Kommentoidut