Päihteet ja teiden huono kunto huolestuttavat liikenteessä Savo-Karjalan alueella

Lähes joka toinen Lähitapiolan kyselyyn vastanneista nosti esiin teiden huonon kunnon Savo-Karjalan alueella.

Laura Kippola

76 prosenttia on huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta.
76 prosenttia on huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta.

Lähitapiola teetti Arjen katsaus -kyselyn, jonka mukaan suomalaiset pitävät alkoholia, huumeita, kännykän käyttöä ja liian suuria tilannenopeuksia suurimpina vaaratekijöinä liikenteessä. Savo-Karjalan alueella vastaajat nostavat teiden huonon kunnon merkittäväksi vaaratekijäksi muita suomalaisia yleisemmin, Lähitapiola tiedottaa. Savo-Karjalan toiminta-alueeseen kuuluu Etelä-Savo sekä Parikkala ja Rautjärvi.

Kaikista vastaajista 36 prosenttia piti teiden huonoa kuntoa vaaratekijänä, mutta Savo-Karjalan alueella vastaava luku oli peräti 48 prosenttia.

– Alueellamme lähes joka toinen vastaaja nosti esiin teiden huonon kunnon. Heistä vielä 32 prosenttia kuvaili olevansa erittäin huolestunut tilanteesta, Lähitapiola Savo-Karjalan korvausjohtaja Ari Poutanen sanoo lehdistötiedotteessa.

Teidän huonoa kuntoa suuremmiksi vaaratekijöiksi Savo-Karjalan alueen vastaajat nostivat alkoholin (73 % vastaajista) tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen (67 %). Myös kännykän käyttö (59 %) ja kuljettajien huono asenne (54 %) huolettavat, kerrotaan Lähitapiolan lehdistötiedotteessa.

Selvityksestä käy ilmi myös se, että peräti 76 prosenttia suomalaisista on huolissaan koulun aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta. Useampi kuin joka neljäs (29 %) on hyvin huolissaan tilanteesta. Enemmistö (58 %) ei usko autoilijoiden ottavan suojateitä ja niillä liikkuvia jalankulkijoita riittävästi huomioon.

Kyselyyn osallistui 5 243 suomalaista, jotka olivat iältään 15–74-vuotiaita. Lähitapiola Savo-Karjalan toiminta-alueella kyselyyn vastasi 170 henkilöä ja alueellisten tulosten virhemarginaali on +/-7,4 prosenttiyksikköä. Lähitapiola Savo-Karjalan toiminta-alueeseen kuuluu Etelä-Savo pois lukien Pieksämäki, Joroinen ja Kangasniemi sekä Etelä-Savon lisäksi Parikkala ja Rautjärvi.

Uusimmat uutiset