Tanhuvaaraan suunniteltu jalkapallohalli vaatii lisää rahaa — Savonlinnan kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä

Rahat voidaan kaupunginhallituksen mielestä ottaa uuden keskuskeittiön määrärahavarauksista.

Soila Puurtinen

Tanhuvaaran Urheiluopistolle suunnitellut jalkapallohallin maastotutkimukset ovat osoittaneet, että  halli vaatii merkittävästi isommat maanrakennusurakat kuin alkujaan arvioitiin.
Tanhuvaaran Urheiluopistolle suunnitellut jalkapallohallin maastotutkimukset ovat osoittaneet, että halli vaatii merkittävästi isommat maanrakennusurakat kuin alkujaan arvioitiin.

Tanhuvaaran Urheiluopistolle suunnitellun jalkapallohallin rakennuttaminen vaatii kaupungin lisärahoitusta. Savonlinnan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntäisi hallihankkeelle lisämäärärahaa 250 000 euroa.

Hallin hinta on kohonnut alkuperäisestä arviosta parinkin seikan takia.

Rakennuspaikalla tehtyjen maaperän perusteellisten pohjatutkimusten mukaan maanrakennustyöt ovat alustavaa arviota huomattavasti laajemmat, minkä vuoksi rakennuskustannukset näyttävät nousevan arvioitua suuremmiksi.

Isompien maanrakennustöiden lisäksi myös varsinaiset jalkapallohallin rakennuskustannukset ovat hieman korkeammat, joiksi hallitoimittajat olivat ne alustavasti arvioineet.

Kaupunginhallituksen varajäsen Heikki Härkönen oli sitä mieltä, ettei lisämäärärahaa hankkeelle esitettäisi. Hän ei saanut esitykselleen kannatusta, minkä vuoksi esitys raukesi.

Kaupunginhallitus myös esittää valtuustolle, että lopullinen hankintapäätös hankkeeseen mukaan lähtemisestä tehdään vasta sitten, kun lisämääräraha on myönnetty, ja sitovat sopimukset jalkapalloseurojen sekä Tanhuvaaran Urheiluopiston kanssa on tehty.

Lisämääräraha voidaan kaupunginhallituksen mukaan osoittaa talousarviosta uuden keskuskeittiön määrärahavarauksesta.

Kaupunginhallitus perustelee kantaansa sillä, että keskuskeittiöhanke on vielä alkuvaiheessa, eikä siihen varattua investointirahaa pystytä kokonaan käyttämään tämän vuoden aikana.