Verkot ylös, norppakielto alkaa sunnuntaina — Kestää kesäkuun loppuun

Osakaskunnat saavat suojelusta sopimuskorvausta vuosittain 400 000 euroa.

Timo Seppäläinen

Saimaannorpan kuuttien suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto alkaa sunnuntaina.
Saimaannorpan kuuttien suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto alkaa sunnuntaina.

Saimaannorpan kuuttien suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto alkaa Saimaan norppa-alueilla sunnuntaina 15.4. Kielto kestää kesäkuun loppuun asti.Kielto ei koske alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja.

Rajoitusalueella on läpi vuoden kielletty saimaannorpalle vaarallisten pyydysten kuten riimu- ja vahvalankaisten verkkojen sekä löysänieluisten katiskojen ja mertojen käyttö. Rysien, mertojen ja katiskojen nielu ei saa venyä missään olosuhteissa yli 15 sentin.

— Kalastusrajoitukset ja yhtenäinen rajoitusalue turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen niiden ensimmäisten elinkuukausien aikana, muistuttaa Pohjois-Savon ely-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen.

Korvauksiin 400 000 euroa

Kalastusrajoitukset perustuvat ely-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla sopimusta ei ole voimassa.

Osakaskunnille maksetaan sopimuskorvausta vuosittain 1,7 euroa hehtaarilta. Sopimuskorvauksella osakaskunnat saavat varoja rajoitusten valvontaan ja niistä tiedottamiseen sekä kompensaatiota lupatulojen vähenemisestä.

Osakaskunnilla on asiasta tiedotusvastuu. Maa- ja metsätalousministeriö on varannut sopimuskorvauksiin vuosittain noin 400 000 euroa.

Saimaan verkkokalastusta ja saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettu yhtenäisellä noin 2600 neliökilometrin rajoitusalueella vuodesta 2016 alkaen.

Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista noin viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista lahtialueet mukaan lukien.

Kalastusrajoitusten tarkemman sisällön ja kalastusrajoitusalueen laajuuden voi tarkastaa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tai WWF:n verkkopalvelusta.

Kanta kasvaa ja levittäytyy

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Metsähallituksen kanta-arvio vuodelta 2017 oli noin 370 - 380 yksilöä ja kuutteja syntyi 83.

Norppakanta on levittäytynyt hitaasti sen entisille elinalueille, kuten Puruvedelle, Etelä-Saimaalle ja Pohjois-Karjalan Pyhäselälle. Kuuttien syntyvyys on ollut viime vuosina kasvussa, mikä vahvistaa kannan runsastumista.

— Muun muassa pesäkinosten kolaaminen ja vedenkorkeuksien muutosten hillintä sekä kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittaminen tuottavat tulosta. Välitavoite on saavutettavissa lähivuosina, Hentinen arvioi.