Janne Laine: Jos Savonlinna pääsisi vanhuspalvelujen kustannuksissa valtakunnan keskitasoon, rahaa säästyisi 4—5 miljoonaa euroa — Kaupunginjohtaja kiittelee Sosterin selvitystä.

Tehostettu palveluasuminen ja kotipalvelu maksavat Savonlinnassa enemmän kuin muualla. Sosteri toistaa myös esityksensä Kerimäen ja Savonrannan vanhainkotitoiminnan lopettamisesta.

Katja Juurikko

Vanhusten kotihoito on Savonlinnassa kalliimpaa kuin monilla muilla paikkakunnilla. Yksi syy tähän on se, että esimeriksi pitkien välimatkojen takia varsinaiseen hoitotyöhön jää pienempi osuus hoitajan työpäivästä.
Vanhusten kotihoito on Savonlinnassa kalliimpaa kuin monilla muilla paikkakunnilla. Yksi syy tähän on se, että esimeriksi pitkien välimatkojen takia varsinaiseen hoitotyöhön jää pienempi osuus hoitajan työpäivästä.

Sosterin tuoreesta ikäihmisten palvelutarveselvityksestä ilmenee, että tehostettu palveluasuminen ja kotipalvelu maksavat Savonlinnassa enemmän kuin vertailukunnissa. Lisäksi Savonlinnassa on ympärivuorokautisesti valvottuja vanhusten asuinpaikkoja 50 enemmän kuin valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan pitäisi vanhusten määrään nähden olla. Luvussa ovat mukana tehostetut palveluasunnot ja vanhainkotipaikat.

Kaupunginjohtaja Janne Laine kiittelee Sosterin sosiaalipalvelujen tulosaluejohtajan Jorma Hongiston tekemää selvitystä.

— Palveluasumisen hinnan ja kotipalvelun hinnan sekä ympärivuorokautisesti valvottujen paikkojen määrän saattaminen keskiarvojen tasolle säästäisi kaupungin rahaa 4—5 miljoonaa euroa vuodessa eli noin yhden tuloveroprosentin hinnan, Laine sanoo.

Tehostettu palveluasuminen maksaa Savonlinnassa kymmenen prosenttia enemmän kuin Eksotessa.

Sosterin kotihoidon työntekijät tekevät varsinaista hoitotyötä 48 prosenttia työajastaan. Loppuosa työajasta menee matkoihin ja erilaisiin kirjaamisiin. Tämän takia kotihoidon hoitotyötunnin hinta Sosterissa on 82 euroa, kun se vertailukunnissa on 76 euroa.

Vanhainkoteja ehdotetaan yhä lopetettaviksi

Sosteri uudistaa selvityksessä esityksensä, että vanhusten laitosasumisesta luovutaan kokonaan. Laitosasumiseksi lasketaan vanhainkodit ja terveyskeskuksen vuodeosastot. Esitys tarkoittaisi Savonrannan vanhainkoti Päivärinteen lakkauttamista sekä Kerimäen vanhainkodin muuttamista lyhytaikaisen hoidon yksiköksi.

Hongisto toteaa, että lyhytaikaisen hoidon yksikön perustaminen Kerimäelle vähentäisi potilaiden odottelua erikoissairaanhoidossa kalliilla vuodepaikoilla.

Savonrannan vanhainkotiin tarvittaisiin kalliita muutostöitä, jotta se voitaisiin muuttaa palvelutaloksi. Lisäksi se tehostetun palveluasumisen yksikkönä olisi pieni ja kallis.

Savonrannan ja Kerimäen vanhainkotitoiminnan lakkauttamista kaupunginhallitus miettii kokouksessaan 5. marraskuuta. Valtuusto päättää asiasta 12. marraskuuta.