Biotuotetekniikan keskus Savonlinnassa saa lisää tilaa ja uusia työntekijöitä

Kuitulaboratorion ympärille Lypsyniemeen muodostuva osaamiskeskus vahvistuu entisestään, kun Euroopan aluekehitysrahasto myönsi investointitukea 1,3 miljoonaa uuden laboratorion rakentamiseen. Ministeriökin myönsi puoli miljoonaa euroa kuuden asiantuntijan palkkaamiseen uuteen laboratorioon.

Antti Varonen

Savonlinnan Lypsyniemeen saatiin hyviä uutisia. Biotuotetekniikan keskuksen yhteyteen rakennetaan lisää laboratoriotilaa ja tiloihin palkataan kuusi uutta asiantuntijaa.
Savonlinnan Lypsyniemeen saatiin hyviä uutisia. Biotuotetekniikan keskuksen yhteyteen rakennetaan lisää laboratoriotilaa ja tiloihin palkataan kuusi uutta asiantuntijaa.

Savonlinnan Lypsyniemessä toimivan Biotekniikan keskus vahvistuu entisestään. Osaamiskeskus on saanut uutta rahoitusta, joiden avulla tehdään uutta laboratoriotilaa 500 neliötä ja palkataan kuusi uutta asiantuntijaa osaamiskeskukseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Kuitulaboratorion ympärille muodostuneen Biotuotetekniikan keskuksen uusi rahoitus tulee kahdesta osoitteesta.

Uuden tilan rakentamisinvestointiin on saatu 1,3 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:stä. Laboratorion kokonaisinvestoinnin arvo on parisen miljoonaa, joten jäljelle jäävän osuuden rahoittavat Xamk ja Savonlinnan kaupunki.

— Savonlinnan kaupungin osuus noin 400 tuhatta ja Xamkin osuus 200 tuhatta euroa, kertoo tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen.

 Ministeriön myöntämä avustus on myös tunnustus siitä, että Savonlinnassa tehtävällä tutkimuksella on kansallista merkitystä. — Kalevi Niemi

Investointirahojen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt puoli miljoonaa euroa erityisavustusta tutkimushenkilöstön palkkaamiseen.

— Ministeriön myöntämä avustus on myös tunnustus siitä, että Savonlinnassa tehtävällä tutkimuksella on kansallista merkitystä, toteaa Xamkin kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi tyytyväisenä.

Niemi sanoo, että uuden korkeatasoisen metsäbiotekniikan erikoislaboratorion rakentaminen palvelee sekä Luonnonvarakeskus Luken tutkimusta että ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa. Runsaan 500 neliömetrin laboratoriotilojen rakentaminen alkaa heti, kun Savonlinnan kaupungin kaavapäätös saa lainvoiman.

Tutkimushenkilöstön määrän arvioidaan kasvavan kuudella uudella asiantuntijalla. Xamkin mukaan heidän on määrä erityisesti kehittää metsäbio- ja kiertotalouden liiketoimintoja sekä alan uusia tuotteita. Luke keskittyy laboratoriossa taimien kasvullisen lisäyksen teknologiaan.


Investointi ja uusien asiantuntijoiden saaminen vauhdittaa Savonlinnan teknologiapuistoon rakentuvaa metsäbiotalouden osaamiskeskittymää, joka on erikoistunut puun kasvulliseen lisäämiseen, puukuidun valmistusprosessiin ja uusien puupohjaisten tuotteiden kehittämiseen.

— Savonlinnassa on uskottu puupohjaisten materiaalien uuteen tulemiseen myös niinä vuosina, kun usko koko metsäsektoriin oli maassamme koetteilla. Nyt tutkimus- ja tuotekehityksen edellytykset parantuvat entisestään niin tutkimusympäristön, laitteistojen kuin osaamisen osalta, painottaa Kalevi Niemi.

Lasse Pulkkinen pitää myönnettyjä avustuksia merkittävinä lisäsatsauksina.
— Rahoituksen eteen on sitkeästi tehty markkinointityötä parisen vuotta, sanoo Pulkkinen.

Kommentoidut