Savonlinnan vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen esittää yhteensä neljän koulun lakkauttamista — Nätkin koulua hän ehdottaa lakkautettavaksi viiden vuoden kuluttua

Kaupungin sivistystoimi järjestää koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelmasta infotilaisuuden kaupunkilaisille tiistaina 24. huhtikuuta kello 17.30-19.30 Savonlinnan kaupungintalolla valtuustosalissa.

Tuija Pauhu

Tuija Kauppinen ehdottaa Nätkin koulua lakkautettavaksi viiden vuoden kuluttua syksystä 2023 alkaen.
Tuija Kauppinen ehdottaa Nätkin koulua lakkautettavaksi viiden vuoden kuluttua syksystä 2023 alkaen.

Savonlinnan vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen esittää neljän koulun lakkauttamista vuosina 2019—2023.

Lisäksi hän esittää, että Savonrannan koulusta 7.—9. luokat siirtyisivät syksystä 2019 alkaen Kerimäen kouluun.

Kouluverkkotyöryhmä ottaa Kauppisen esitykseen kantaa toukokuussa ja kaupunginhallitus sen jälkeen. Kaupunginvaltuuston on määrä tehdä periaatepäätös kouluverkkoratkaisusta 4. kesäkuuta.

Luottamushenkilöt korostavat, että Kauppisen esitys on vasta pohjana keskusteluille, eikä se ole vielä päätös.

Valtuusto ja sivistyslautakunta ovat tutustuneet ehdotukseen seminaarissaan tällä viikolla. Seminaari linjasi, että ehdotuksesta pyydetään kaupunkilaisten mielipiteitä ennen kuin luottamushenkilökäsittelyä jatketaan.

Lakkautettavaksi esitetyt koulut näkyvät oheisessa kartassa punaisina palloina ja Savonrannan yläkoulu keltaisena pallona. Palloa klikkaamalla näet, minne kyseisen koulun oppilaat esitetään ohjattavaksi lakkautuksen jälkeen. Remontoitavaksi esitetyt koulut näkyvät  vihreinä palloina.

Syksyllä 2019 ehdotetaan lopetettavaksi Kallislahden ja Louhen koulut

Syksyllä 2019 Kauppinen esittää lakkautettavaksi Kallislahden ja Louhen koulut.

Kallislahden oppilaat ohjattaisiin Kellarpellon kouluun ja Louhen koulun oppilaat Kerimäen kouluun.

Louhen koulun tiloissa toimiva Anttolan päiväkodin lapsiryhmä lakkautettaisiin, ja lapsille osoitettaisiin paikka Anttolan, Kerimäen, Nojanmaan tai Touhulan päiväkodista.

Anttolan koulu jatkaisi toimintaansa, ja se remontoitaisiin. Remontti suunniteltaisiin kuitenkin uudestaan, koska aiemmasta suunnitelmasta poiketen Louhen koulun oppilaat eivät siirtyisi sinne.

Juvolan koulu ehdotetaan lopetettavaksi syksyllä 2021

Juvolan koulua Kauppinen esittää lakkautettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Juvolan oppilaat ohjattaisiin Nojanmaan ja Mertalan kouluihin sekä Tevanjoen pohjoispuolella asuvat oppilaat Enonkosken kouluun.

Nätkin koulu ehdotetaan lakkautettavaksi syksyllä 2023

Nätkin koulua Kauppinen esittää lakkautettavaksi 1.8.2023 alkaen. Nätkin koulun 1.-5. luokkien oppilaat siirtyisivät Mertalan kouluun. Nojanmaan koulun oppilaat kävisivät Nojanmaassa myös viidennen luokan, jos Mertalaan ei siinä vaiheessa mahtuisi.

Nätkin koulun pienryhmät siirtyisivät Heikinpohjan kouluun 1.8.2021.

Punkaharjun ala- ja yläkoulua Kauppinen esittää sijoitettavaksi samaan rakennukseen 1.8.2022 alkaen.

Syynä oppilasmäärän aleneminen koko kaupungissa

Kaupunginvaltuusto on asettanut kouluverkkotyöryhmän etsimään ratkaisua, jolla kaupungin kouluverkko sopeutetaan vähenevään oppilasmäärään.

Kaupungin koulujen oppilasmäärä yhteensä vähenee oppilasennusteen mukaan lähes 300 oppilaalla syksystä 2017 syksyyn 2021.

Myös koulurakennusten remonttitarpeita ja niiden hintaa on selvityksen yhteydessä arvioitu.

Tiedotustilaisuus kaupungin asukkaille ensi tiistaina, mielipiteen voi kertoa myös sähköpostitse

Kaupungin sivistystoimi järjestää koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelmasta infotilaisuuden kaupunkilaisille tiistaina 24. huhtikuuta kello17.30-19.30 Savonlinnan kaupungintalolla valtuustosalissa.

Kuntalaiset voivat esittää mielipiteitä kouluverkkoluonnoksesta. Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse sivistysviraston osoitteeseen sivistys.virasto@savonlinna.fi 29. huhtikuuta mennessä. Sivistysvirastoon tulleet mielipiteet siirretään sellaisenaan kaupungin kotisivulle.

Kauppisen ehdotus kokonaisuudessaan on kaupungin verkkosivulla

Siellä on myös kutsu infotilaisuuteen sekä ohjeet mielipiteen jättämiseen.

Meneillään olevan kouluverkkotarkastelun aineisto ja kouluverkkotyöryhmän pöytäkirjat löytyvät täältä.

Uusimmat uutiset