Parikkalan päiväkoti Laulujoutsenen sisäilma kiusaa edelleen — Laulujoutseneen sijoitettaville 35:lle lapselle saatetaan joutua etsimään korvaavat tilat

Rakentamispäällikkö toppuuttelee väistötilapuheita.

Kiipolassa toimineen päiväkoti Laulujoutsenen sisäilmaongelmat ovat olleet suurennuslasin alle aiemminkin. Kuva loppuvuodelta 2016, jolloin uutisoitiin päiväkodin sisäilmaremontista.
Kiipolassa toimineen päiväkoti Laulujoutsenen sisäilmaongelmat ovat olleet suurennuslasin alle aiemminkin. Kuva loppuvuodelta 2016, jolloin uutisoitiin päiväkodin sisäilmaremontista.

Parikkalan kunta saattaa joutua etsimään väistötilat päiväkoti Laulujoutsenen yli 30:lle esikoulu- ja päiväkoti-ikäiselle lapselle huonon sisäilman takia.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päätti tiistaina 30. huhtikuuta pitämässään kokouksessa, että Kiipolan entisessä koulurakennuksessa toimivalle Laulujoutsenelle ryhdytään välittömästi etsimään korvaavia tiloja.

Vapunaattoinen päätös kumosi lautakunnan 12. huhtikuuta antaman päätöksen, jonka mukaan päiväkoti Laulujoutsen oli sisäilmamittauksiin perustuen käyttökelpoinen ja sinne oli määrä sijoittaa 35 varhaiskasvatuksen piirissä olevaa lasta elokuussa.

Aiempi päätös kumottiin yksityishenkilöiden laatiman oikaisuvaatimuksen jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa pyydettiin tarkentamaan kokouksessa annettuja tietoja oireilevien ja altistuneiden määrästä sekä selvittämään ja etsimään uusia korvaavia tiloja.

Lautakunta päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen yksimielisesti yksityishenkilöiltä saamiensa uusien tietojen perusteella ja totesi, että uusien, terveiden tilojen etsiminen päiväkodin ja esiopetuksen käyttöön aloitetaan välittömästi.

Sittemmin Ruokolahdelle siirtynyt varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkonen oli eri mieltä oikaisuvaatimuksen kohdasta, jonka mukaan kokouksessa olisi ollut epäselvyyttä ja virheellistä tietoa Laulujoutsenen tiloissa oireilevien ja altistuneiden aikuisten ja lasten tilanteesta.

Kunnan rakentamispäällikkö, sisäilma-asioista vastaava Vesa Berg toppuuttelee väistötilapuheita ja sanoo, että Sisäilmatalo Kärki Oy:n sisäilmamittausten mukaan Laulujoutsenen sisäilma on kunnossa.

— Sisäilmatyöryhmä käsittelee asiaa ensi viikolla ja kunnanhallitus päättää asiasta seuraavassa kokouksessaan (7.5., toim.huom.), Berg sanoo.

— Laulujoutsenessa ei pitäisi olla sisäilmaongelmaa. Muutama perhe on tästä eri mieltä, hän toteaa.

Bergin mukaan oireilevia lapsia ollut ”marginaalinen määrä” ja tilat ovat korjausten jälkeen kunnossa.

Bergin mukaan Laulujoutsenessa on alipaineistettu rakenteita vuonna 2017 siten, että lattiassa ja seinässä ilmanpaine on matalampi kuin sisäilmassa.

— Alapohjan ja sisäilman välistä paine-eroa vahtii jatkuvatoiminen mittalaite, joka hälyttää, jos ilmanpaine muuttuu eikä ilma ja mahdollinen haitta poistu rakennuksesta jatkuvasti ulospäin, Berg sanoo.

Laulujoutsenen sisäilman laatua seurataan jatkuvasti, viimeksi Sisäilmatalo Kärki mittasi ilmaa viidestä eri paikasta maaliskuussa.

Laulujoutsenen tilat Kirjolan koulussa peruskorjattiin vuonna 2014.

Bergin mukaan lapset on tarkoitus pitää Laulujoutsenessa vuoteen 2022 saakka, kunnes Kirjolan koulun rakentaminen valmistuu.

Parikkalan varhaiskasvatuspäällikön sijaisuutta tekevä Satu Repo sanoo tilanteen olevan ristiriitainen.

Hän kertoo, että Laulujoutsenen sisäilma-asiasta on käyty kiivasta keskustelua Facebookissa viime viikonloppuna, mutta vanhemmat eivät ole juurikaan ilmoittaneet lasten oireilusta kunnan viranhaltijoille.

Laulujoutsen on toiminut Kiipolassa yli kymmenen vuotta, ja joitakin lapsia on sisäilmaongelman takia siirretty toisaalle vuosien saatossa.

— Yhdeltä lapselta on lääkärintodistus, mutta suuressa mittakaavassa sisäilmasta oireilua ei ole todennettu, Repo sanoo.

Uusimmat uutiset