Partalansaaren ja lähisaarten ranta-asemakaava enää Sulkavan valtuuston hyväksyntää vailla

Sulkavan kunnanhallitus esittää, että Partalansaareen ja sen lähisaariin suunniteltu ranta-asemakaava hyväksyttäisiin kunnanvaltuustossa.

Timo Seppäläinen

Kaava-alue käsittää muun muassa Partalansaaren rantoja.
Kaava-alue käsittää muun muassa Partalansaaren rantoja.

Sulkavan kunnanhallitus esittää, että Partalansaareen ja sen lähisaariin suunniteltu ranta-asemakaava hyväksyttäisiin valtuustossa. Kyseessä on yhteensä noin 160 hehtaarin alue, joka on yksityisessä omistuksessa. Alueet ovat Saimaan Kervilänvirran, Säviönvirran, Lepistönselän ja Sammalveden rannalla.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.1.–27.2.2017. Ehdotusvaiheessa siihen ei tehty merkittäviä muutoksia. Kaavaa muutettiin luonnosvaiheen jälkeen siten, että muutamia rakennuspaikkoja siirrettiin sellaisiin paikkoihin, joissa ne eivät häiritsisi saimaannorpan pesimistä. Kaavassa on merkitty rakennuspaikkoja lähinnä Partalansaaren rannoille sekä yksi Unisaareen ja kolme Leppäsaaren pohjoisrannoille.

Osallistu keskusteluun

Itä-Savo