Rakentamispäällikölle potkut Parikkalassa

Irtisanomisen perusteena toistuva velvoitteiden rikkominen ja laiminlyönti,

Yrjö Ruotsalainen

Parikkalan kunnanhallitus oli koolla tiistaina.
Parikkalan kunnanhallitus oli koolla tiistaina.

Parikkalan kunnanhallitus päätti tiistaina kokouksessaan irtisanoa rakentamispäällikkö Olli Summalan 10.11.2018 alkaen. Irtisanomisen perusteena on toistuva velvoitteiden rikkominen ja laiminlyönti, jonka vuoksi Summalalla ei myöskään ole enää asemansa edellyttämää uskottavuutta ja luotettavuutta.

Ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua Summala oli ilmoittanut, ettei aio käyttää hänelle tarjottua mahdollisuutta tulla kuulluksi kokouksessa.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen kertoo määränneensä rakennusmestari Heikki Määttäsen hoitamaan rakentamispäällikön tehtäviä. Määttänen on jo aiemmin toiminut rakentamispäällikön viransijaisena Summalan virasta pidättämisen ajan. Nyt alkava viransijaisuus on voimassa enintään vuoden loppuun. Parikkalan kunta aloittaa uuden rakentamispäällikön rekrytoinnin välittömästi ja virkasuhteen on tarkoitus alkaa ensi vuoden alusta.

Summala syyllistyi törkeään rattijuopumukseen Parikkalassa lokakuussa 2017. Aiemmin saman vuoden syyskuussa Summala oli niin ikään syyllistynyt kahteen rattijuopumukseen, jotka vaikuttivat lokakuisen teon rangaistusseuraamuksiin. Rakentamispäälliköllä ei ollut ajoneuvon ajo-oikeutta.

Tapahtumat tulivat kunnan tietoon vasta joulukuussa, jonka jälkeen Summala pidätettiin virastaan 22.1.—2.8.2018 väliseksi ajaksi. Rakentamispäällikkö palasi hoitamaan virkaansa 3.8.2018.

Syyskuun aikana Summala kuitenkin jätti yksittäisinä päivinä saapumatta työpaikalle, eikä häntä myöskään onnistuttu tavoittamaan puhelimitse. Esimiehelleen tai alaisilleen Summala ei ilmoittanut poissaolojensa syitä.

Kunnanjohtaja kuuli Summalaa syyskuun loppupuolella, jolloin rakentamispäällikkö ei kuitenkaan uskottavasti pystynyt selvittämään poissaolojaan tai laiminlyöntejään. Kuulemisen jälkeen rakentamispäällikkö pidätettiin virastaan toistamiseen.

Uusimmat uutiset