Savonlinnaan on suunnitteilla 1,7 miljoonan euron halli, jossa Luken kehittämiä valiotaimia tuotettaisiin robotiikan keinoin — Vain maakuntahallitukselta pyydetty miljoona puuttuu

Kaupunki, ammattikorkeakoulu ja Luke ovat jo sitoutuneet hallin rahoitukseen.

Tuija Pauhu

Kaupunginjohtaja Janne Laine (vas.), ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Kalevi Niemi  ja Luken yksikön johtaja Leena Paavilainen toivovat, että taimituotannon pilottihallia päästään pian rakentamaan kuitulaboratorion nyt rakenteilla olevan osan jatkeeksi, paikkaan, joka kuvassa Näkyy Laineen ja Niemen välissä.
Kaupunginjohtaja Janne Laine (vas.), ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Kalevi Niemi  ja Luken yksikön johtaja Leena Paavilainen toivovat, että taimituotannon pilottihallia päästään pian rakentamaan kuitulaboratorion nyt rakenteilla olevan osan jatkeeksi, paikkaan, joka kuvassa Näkyy Laineen ja Niemen välissä.

Savonlinnan kuitulaboratorion jatkeeksi suunnitellaan erikoistilaa, jossa Luonnonvarakeskuksen jalostamia taimia opittaisiin tuottamaan teollisen tuotannon edellyttämällä vauhdilla.

Kaupunki, ammattikorkeakoulu ja Luke ovat jo sitoutuneet hallin rahoitukseen. Maakuntahallituksen ratkaisua odotellaan.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat Punkaharjulla kehittäneet kasvullisen lisäyksen menetelmää, jonka tavoitteena on lisätä metsien kasvua 20—30 prosentilla nykyiseen hyvätuottoiseen metsään verrattuna.

Vuositasolla koko maassa on tavoitteena päästä tämänhetkisestä 110 miljoonan kuution kasvusta 150 miljoonan kuution kasvuun.

— Ilmastonmuutos hoitaisi tästä kasvusta kolmanneksen. Kaksi kolmannesta pitäisi tehdä itse, Luken uusien liiketoimintamahdollisuuksien yksikön johtaja Leena Paavilainen sanoo.

Paavilainen uskoo, että ammattikorkeakoulun 3K-tehtaan avulla saadaan pilotoitua jalostettujen taimien tuotannon laajentamista teolliseen mittakaavaan.

— Meillä on biologinen osaaminen, mutta tarvitsemme 3K-tehtaan robotiikan osaamista, Paavilainen sanoo.

Taimituotannon nopeuttamisen pilotointia varten Savonlinnan kuitulaboratorioon suunnitellaan koehallia ja laboratoriota, joka nousisi nyt rakenteilla olevan kuitulaboratorion kolmosvaiheen jatkoksi.

Halli olisi erikoistilaa, jossa järjestettäisiin puualkioille ihanteellinen valo, kosteus, lämpö ja puhtaus.

Kasvullisen lisäyksen robotiikkahallin rahoituksesta 40 prosenttia on jo koossa. Luonnonvarakeskus maksaa 1,7 miljoonan euron hallista 400 000 euroa,

Savonlinnan kaupunki 150 000 euroa ja ammattikorkeakoulu 150 000 euroa.
Loppuosa, 60 prosenttia rahoituksesta on haettu EU-rahana maakuntaliitolta.

Maakuntahallitus käsittelee miljoonan euron rahoitushakemusta joulukuun 18. päivänä.

Paavilainen arvioi, että jos rahoitus saadaan, hallissa päästäisiin aloittamaan kokeet noin vuoden kuluttua.

— Tuotannolliseen toimintaan päästäisiin muutaman vuoden kuluttua siitä, Paavilainen sanoo.

3K-tehdas kehittelee jo taimituotannon robotiikkaa omalla riskillään.

 Tarkoitus on palkata myös tutkija- ja laboranttityövoimaa kasvulliseen lisäykseen liittyen. - Leena Paavilainen

Puuntuotannon lisäämisellä halutaan turvata puunjalostusteollisuuden raaka-aineen saatavuus. Luken kehitystyö vaikuttaa myös puun ominaisuuksiin.

— Jos Luke pystyy toiminnallaan kasvattamaan luonnonvarojen saantia 20–30 prosenttia, se on koko kansantaloudelle suuri ja merkittävä asia, sanoo ammattikorkeakoulun rehtori Heikki Saastamoinen.

Kuitulaboratorion kolmosvaihe valmistuu tammikuussa. Luonnonvarakeskuksen kymmenen tutkijan toimipaikka siirtyy silloin Punkaharjulta sinne.

Paavilaisen mukaan kasvullisen lisäyksen tutkijat ja laboratoriotyöntekijät kuitenkin työskentelevät vielä Punkaharjulla vuoden päivät, kunnes pilottihalli laboratoriotiloineen valmistuu.

Vielä ei ole käyty läpi, montako tutkijaa siirtyy kokonaan kaupunkiin jo alkuvaiheessa.

Punkaharjun aineistopalvelun työntekijät ja koemetsien hoitajat jatkavat työskentelyä Punkaharjulla. Heille jää sinne sosiaalitilat ja toimipisteet.

Valtion budjettiin sisältyy 1,6 miljoonaa euroa Luken toiminnan kehittämiseen Savonlinnassa. Paavilaisen mukaan osa rahasta käytetään pilottihalliin. Osa käytetään tammikuussa valmistuvan tilan kalustamiseen.

— Tarkoitus on palkata myös tutkija- ja laboranttityövoimaa kasvulliseen lisäykseen liittyen.

Kaupunki sitoutuu kehittämään Lukea

Luonnonvarakeskus (Luke), ammattikorkeakoulu ja Savonlinnan kaupunki allekirjoittivat maanantaina aiesopimuksen, jonka mukaan ne haluavat vahvistaa yhteistyötään metsäbiotalouden alalla Etelä-Savossa.

Kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo, että kolmikantasopimuksessa tuodaan esiin yhteinen tahto luoda edellytyksiä Luken toiminnan kehittymiselle ja vahvistumiselle Savonlinnassa.

Luken pilottihallin rahoitukseen sitoutuminen on ensimmäinen konkreettinen esimerkki yhteisestä tahdosta.

Laineen mukaan sopimukseen sisältyy ajatus siitä, että kaupunki noin kymmenen prosentin osuudella mukana kehittämishankkeissa. Päätökset rahoituksesta tehdään kuitenkin erikseen.

Kommentoidut