Verkkokalastuskieltoa ei jatketa tänä kesänä — Heti lomien jälkeen alkaa uuden, vuonna 2021 voimaan tulevan verkkokalastusrajoitusta koskevan asetuksen valmistelu

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää kuuttikuolemia äärimmäisen ikävinä.

Timo Seppäläinen

Uutta verkkokalastusrajoitusta kuuttien suojelemiseksi aletaan valmistella heti kesälomien jälkeen. Keskustelua käytäneen siitä, pitäisikö vuotuinen verkkokielto ulottaa pitemmälle kuin kesäkuun loppuun. Kuvassa ainoa viime vuonna Puruvedellä syntynyt norppa.
Uutta verkkokalastusrajoitusta kuuttien suojelemiseksi aletaan valmistella heti kesälomien jälkeen. Keskustelua käytäneen siitä, pitäisikö vuotuinen verkkokielto ulottaa pitemmälle kuin kesäkuun loppuun. Kuvassa ainoa viime vuonna Puruvedellä syntynyt norppa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää Saimaan verkkokalastusrajoitusten päättymisen jälkeen tapahtuneita norppakuolemia äärimmäisen ikävinä.

— Ministeriö on sitoutunut saimaannorpan suojelustrategian mukaiseen kannankasvutavoitteeseen, eikä kukaan meistä toivo lisää norppakuolemia, sanoo ministeri Leppä tiedotteessaan torstaina.

Yhteensä neljä kuuttia on kuollut pyydyksiin sen jälkeen, kun Saimaan tämänvuotinen verkkokalastuskielto viime sunnuntaina päättyi.

Voimassa olevan asetuksen mukaan verkkokalastusrajoitus on voimassa vuosittain 15.4.—30.6. Asetus on voimassa vielä ensi kesän.

Kun tieto verkkoon hukkuneista kuuteista keskiviikkona tuli, WWF Suomi vaati vuotuista verkkokalastuskieltoa välittömästi ulotettavaksi heinäkuun loppuun asti.

Tälle kesälle muutoksia ei kuitenkaan ole luvassa.

Maa- ja metsätalousministeriö toivoo, että paikalliset kalastajat kiinnittäisivät tässä tilanteessa kiinnittää erityistä huomiota pyydysten valintaan, jotta norppia ei jäisi pyydyksiin.

Ministeriö perustaa heti lomien jälkeen laajapohjaisen yhteistyöryhmän pohjustamaan seuraavan, vuonna 2021 voimaan tulevan valtioneuvoston kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Työn yhteydessä järjestetään muun selvitystyön ohella alueellisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueella.

WWF vaati jo nykyistä asetusta valmisteltaessa verkkokalastusrajoituksia ulotettavaksi heinäkuun loppuun saakka, joten asiasta varmasti keskustellaan uudessa valmistelussa.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja se on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Norppakanta on maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan kasvanut tämän ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.

Saimaannorppia on nyt 380 — 400.

Jaakko Avikainen

—  Kukaan meistä ei toivo lisää norppakuolemia, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
—  Kukaan meistä ei toivo lisää norppakuolemia, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.