Maakuntien pitää tutkia kaikki kuntien tekemät sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistussopimukset — Yhtiöitten kanssa neuvotellaan, jäävätkö esimerkiksi Sulkavan ja Rantasalmen sopimukset voimaan vai puretaanko ne

Kukaan ei vielä tiedä, mitä eduskuntakäsittelyssä oleva valinnanvapauslaki toteutuessaan tarkoittaa Sulkavalla ja Rantasalmella. Asia selviää vasta, kun Etelä-Savon maakunta vuoden tai kahden kuluttua neuvottelee Attendon ja Terveystalon kanssa sopimuksista, joita kunnat ovat yhtiöitten kanssa solmineet

Tuija Pauhu

Tämän hetken tietämyksen mukaan ei ole mitään tarvetta irtautua kokonaisulkoistuksesta, sanoo  kuntaturvajohtaja Kirsi Pitkälä Attendolta. Pitkälä toteaa, että Attendon Sulkavalla tuottamista palveluista vain murto-osa on suoran valinnanvapauden piiriin kuuluvaa. Kaikesta muusta pitää sopia maakunnan kanssa.
Tämän hetken tietämyksen mukaan ei ole mitään tarvetta irtautua kokonaisulkoistuksesta, sanoo kuntaturvajohtaja Kirsi Pitkälä Attendolta. Pitkälä toteaa, että Attendon Sulkavalla tuottamista palveluista vain murto-osa on suoran valinnanvapauden piiriin kuuluvaa. Kaikesta muusta pitää sopia maakunnan kanssa.

Kukaan ei vielä tiedä, mitä eduskuntakäsittelyssä oleva valinnanvapauslaki toteutuessaan tarkoittaa Sulkavalla ja Rantasalmella. Asia selviää vasta, kun Etelä-Savon maakunta vuoden tai kahden kuluttua neuvottelee Attendon ja Terveystalon kanssa sopimuksista, joita kunnat ovat yhtiöitten kanssa solmineet

Rantasalmi on ulkoistanut kaikki kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut Terveystalolle vuoden 2020 loppuun asti, mutta kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään vuoden 2018 tai 2019 lopussa.
Sulkava on ulkoistanut palvelut Attendolle vuoden 2026 loppuun asti.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnalle vuoden 2019 alussa. Kuntien ja yhtiöitten edustajat uskovat, että kokonaisulkoistussopimus siirtymävaiheessakin toimii kuntalaisten eduksi..

Valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen mukaan kuntien tekemät sopimukset siirtyvät maakunnalle, joka voi hyödyntää niitä vastuullaan olevassa palvelutuotannossa. Ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että sopimuksen sisällöstä riippuu, voiko maakunta käyttää sopimukseen sisältyviä palveluja toisessa kunnassa.

Varhila ei ota kantaa Sulkavan, Rantasalmen tai muiden yksittäisten kuntien sopimuksiin. Kokonaisulkoistuksen tehneitä kuntia Suomessa on yhteensä 13.
— Ne ovat kaikki erilaisia, ja niissä on erilaiset ehdot, Varhila sanoo.

Rantasalmen ja Sulkavan näkemyksen mukaan yhtiöitten kanssa on sovittu riittävien lähipalvelujen tuottamisesta omassa kunnassa. Niissä ei ole määritelty esimerkiksi lääkärin työtuntimäärää, josta osa voitaisiin siirtää toiseen kuntaan.

Valinnanvapaus on monin paikoin ristiriidassa kokonaisulkoistusten kanssa. Maakunta ja yhtiö kuitenkin voivat sopia ulkoistussopimuksen jatkamisesta, mutta kuntalaisten valinnanvapautta ei saa rajoittaa. Yhtiö ottaa siis riskin, että kuntalainen valitseekin toisen palveluntuottajan. Silloin yhtiön saama korvaus pienenee.

Kuntien ulkoistussopimuksiin sisältyy myös sellaisia asioita, jotka jatkossa eivät kuulu kuntalaisen suoran valinnan piiriin ollenkaan.

Rantasalmen ja Sulkavan sopimuksiin sisältyy esimerkiksi vanhusten palveluasuminen.

Valinnanvapauslain mukaan palveluasumisen tarpeen määrittelee maakunnan liikelaitos, joka voi myöntää siihen asiakasseteleitä. Setelin saatuaan asiakas voi ulkoistussopimuksesta huolimatta valita haluamansa palvelutalon.

Lakiluonnoksen tausta-aineistossa todetaan, että maakunnille voi tulla sopimusten irtisanomisesta kustannuksia. Näiden kustannusten suuruutta ei pysty arvioimaan. Irtisanomiskuluja saattaa pienentää se, että yhtiöt voivat ulkoistussopimuksesta luovuttuaan jatkaa valinnanvapauslain mukaisina palvelutuottajina ja saada valinnanvapauslain mukaista korvausta.

Attendon lähtökohtana on säilyttää kokonaisulkoistussopimukset.

— Tämän hetken tietämyksen mukaan ei ole mitään tarvetta irtautua kokonaisulkoistuksesta. Toki Sulkavalla tuottamastamme palveluista vain murto-osa on suoran valinnanvapauden, piiriin kuuluvaa. Kaikesta muusta pitää sopia maakunnan kanssa, sanoo kuntaturvajohtaja Kirsi Pitkälä Attendolta.

Terveystalolla ei kehitysjohtaja Karita Reijonsaaren mukaan ole yksiselitteistä linjausta siitä, säilytetäänkö kokonaisulkoistussopimukset vai ryhtyykö yhtiö mieluummin valinnanvapauslain mukaiseksi palvelutuottajaksi.

— Laki on sen verran tuore, että vasta pohdimme vaikutuksia. Varmaa on, että olemme kiinnostuneita tuottamaan Rantasalmella palvelukokonaisuuksia jatkossakin. Maakunnan kanssa avataan keskustelu, mikä on paras tapa turvata lähipalvelut Rantasalmella siinä laajuudessa kuin ne nyt ovat, Reijonsaari sanoo.


FAKTA: Kokonaisulkoistus ja valinnanvapauslaki ovat paikoin ristiriidassa keskenään

Kokonaisulkoistus: Rantasalmen ja Sulkavan kunnat ovat antaneet yhtiöille kokonaisvastuun kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Yhtiöt hoitavat terveyskeskuksen, hammashoidon, sosiaalipalvelut ja palveluasumisen. Yhtiöt vastaavat myös erikoissairaanhoidon kuluista ja voivat tarjota sairaalahoitoa omissa yksiköissään.

Valinnanvapauslaki: Kansalainen saa valita erikseen terveyskeskuksensa ja hammashoitolansa. Asiakassetelillä hän voi hankkia esimerkiksi fysioterapiaa valitsemaltaan yrittäjältä.

Suuri osa erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista jää suoran valinnan ulkopuolelle eli maakunnan liikelaitosten vastuulle. Liikelaitos voi myöntää palveluseteleitä esimerkiksi leikkauksiin, jolloin potilas saa valita sairaalan.

Maakunnan liikelaitos päättää palveluasumisesta. Se voi myöntää siihen palveluseteleitä, jotka kuntalainen saa käyttää missä tahansa palvelutalossa.
Valinnanvapaus alkaa vuonna 2019.

Osallistu keskusteluun

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.