Kaupunginjohtaja Janne Laine esittää Kallislahden koulua lakkautettavaksi, Punkasalmen koulua laajennettavaksi, Punkaharjun kirjastoa siirrettäväksi ja kaupungin etelärannan kevyen liikenteen väylää rakennettavaksi — Katso tästä, mitä kaupunginjohtaja talousarvioesityksessään esittää ja mitä ei

Myös Nätkin tilaelementtikoulun perustukset sekä uusi paloasema ovat kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Teatterin lisäavustuksen ja määräaikaisten opettajien kesäpalkan kohdalla kävi punakynä.

Soila Puurtinen

Kaupunginjohtaja Janne Laine esittää, että kaupunkikeskustan etelärannan kevyen liikenteen väylä lopultakin tehtäisiin valmiiksi. Kuvassa valmista väylää Huvilan kohdalta uimahallille päin.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine esittää talousarvioesityksessään, että Kallislahden koulu lakkautetaan ensi syksynä.

Koulun kohtalo on vietävä valtuuston käsiteltäväksi, koska sen oppilasmäärä laskee alle 25 oppilaan — tosin tilapäisesti kasvaakseen sitten jälleen. Valtuuston aiemmin tekemän päätöksen mukaan oppilasrajan tilapäinen alittuminen ei automaattisesti johda koulun lakkauttamiseen, mutta valtuuston on asia ratkaistava suuntaan tai toiseen.

Muiden koulujen remontteihin Laine esittää varattavaksi rahaa. Rahaa esitetään varattavaksi myös Nätkin tilaelementtikoulun perustusten tekemiseen. Vuokrattavan elementtikoulun on määrä olla Nätkillä syksyllä 2019. Siihen asti Nätkin koulu toimii väliaikaistiloissa entisessä KVL:n talossa.

Uusi paloasema ja Punkaharjun alakoulun laajennus tehtäisiin leasing-rahoituksella

Laine esittää, että Savonlinnaan rakennettaisiin uusi paloasema 5,6 miljoonan euron leasingrahoituksella.

Leasingrahoituksella tehtäisiin myös Punkaharjun alakoulun laajennus niin, että yläkoulu pääsisi samaan taloon. Ensi vuonna koulun laajennusta suunniteltaisiin ja seuraavina vuosina se rakennettaisiin.

Teatterin lisäavustukselle ja määräaikaisten opettajien palkkarahoille punakynää

Laine on karsinut sivistyslautakunnan esittämistä menoista pois myös teatterin lisäavustuksen sekä palkkarahat, joilla määräaikaiset opettajat palkattaisiin koko vuodeksi.

Kiista määräaikaisista opettajista odottaa ratkaisuaan Harjavallan tapauksen pohjalta EU-tuomioistuimessa. Jos EU-tuomioistuimen ja sen jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on OAJ:lle myönteinen, myös Savonlinnan opettajat voinevat periä saamatta jääneitä palkkojaan.

Tuija Pauhu

Punkaharjun kirjastosta keskustellaan Savonlinnan kaupungin talousarvion yhteydessä. Kaupunginjohtaja esittää kirjastoa siirrettäväksi Punkaharjutaloon.

Laine esittää Punkaharjun kirjaston siirtoa Punkaharjutaloon — Kirjastojen aukioloa pidennettäisiin itsepalvelulaitteilla

Laine esittää määrärahaa, jolla Punkaharjun kirjasto siirrettäisiin Punkaharjutaloon eli entiseen kunnanvirastoon. Punakynä kävi lautakunnan esitykselle, jonka mukaan kirjastoon olisi palkattu yksi virkailija lisää, jotta kirjastossa ei tarvitsisi työskennellä yksin.

Laine esittää määrärahaa kirjastojen itsepalvelulaitteisiin, joiden avulla kaikkien kirjastojen aukioloaikaa voitaisiin pidentää siten, että itsepalveluaikana paikalla ei olisi henkilökuntaa.

Laine on karsinut pois sivistystoimen esitykset kulttuuritoimen ja vapaa-ajan avustusten korotuksista.

Saaristolautoille ei esitetä lisää rahaa

Laine ei esitä myöskään saaristolauttojen avustusmäärärahan korottamista. Sitä esittivät kansalaiset Säämingin kumppanuuspöydässä, ja se oli myös teknisen lautakunnan esitys.

Kaivattu kevyen liikenteen väylä on talousarviossa

Laine esittää, että kauan kaivattu kevyen liikenteen väylä rakennettaisiin kaupungin etelärannalle, Savonniemestä Heikinpohjaan.

Muita poimintoja kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä

Laine esittää Nälkälinnanmäen kiinteistöä jätettäväksi kylmilleen.

Riihisaaren maakuntamuseon investointiin Laine esittää kolmea miljoonaa euroa.

Laine esittää liukuesteitä hankittavaksi ikääntyvälle väestölle.

Perheiden kohtaamispaikan toimintamallia Laine esittää kehitettäväksi.

Laineen talousarvioesityksessä on mukana sanallinen varautuminen selvitykseen, jossa maakuntaliitot tutkivat mahdollisuuksia hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Rahaa tarkoitukseen ei ole esitetty, koska budjettiakaan ei vielä ole. Maakuntahallitukset miettivät asiaa joulukuussa.

Talousarvioesityksessä muistetaan jo tehtyä selvitystä kansallisesta kaupunkipuistosta. Kaupunginvaltuusto ei vielä talousarvion yhteydessä sitoudu tekemään kaupunkipuistohakemusta, vaan siitä asiasta päätetään ensi vuoden alkupuolella.

Oopperajuhlien avustukseen Laine esittää 33 000 euron lisäystä

Laine esittää metsänmyyntituloa lisättäväksi 300 000 eurolla verrattuna teknisen lautakunnan esitykseen.


Juttua täydennetty kello 15.30. Loppuun lisätty oopperajuhlien avustukseen ja metsänmyyntituloon liittyvät kohdat sekä jutun keskipaikkeille tieto kulttuuritoimen ja vapaa-ajan avustusten korotusten karsinnasta.