Terveysalan koulutuksen saaneita kaupungin työntekijöitä siirtyy Sosteriin – Kaupunginjohtaja Janne Laine ehdottaa valtiovallalle, että päiväkotihenkilöstön pätevyysvaatimuksia väljennettäisiin koronaepidemian ajaksi

Kaupungin yt-neuvotteluissa etsitään ensisijaisesti uusi työtehtävä niille, joiden työpaikka on koronaviruksen takia keskeytetyssä palvelutuotannossa.

Soila Puurtinen

Sairaanhoitajat Karoliina Helander ja Eila Pöyhönen ovat  siirtyneet muista tehtävistä epidemia-ajaksi keskussairaalaan. Helander on normaalioloissa nuorten aikuisten palveluihin erikoistuneen Ohjaamon koordinaattori. Muut nuorisotyön ja Ohjaamon työntekijät jäivät antamaan nuorille aikuisille etäpalvelua.
Sairaanhoitajat Karoliina Helander ja Eila Pöyhönen ovat siirtyneet muista tehtävistä epidemia-ajaksi keskussairaalaan. Helander on normaalioloissa nuorten aikuisten palveluihin erikoistuneen Ohjaamon koordinaattori. Muut nuorisotyön ja Ohjaamon työntekijät jäivät antamaan nuorille aikuisille etäpalvelua.

Lukuisat Savonlinnan kaupungin työntekijät saattavat siirtyä tilapäisesti Sosterin palvelukseen koronaepidemian vuoksi.

Viime viikolla kaupunki tiedusteli työntekijöiltä, kenellä on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Ilmoittautuneita oli 180.

Tällä viikolla kaupunki ja Sosteri sopivat, ketkä työntekijät siirtyvät Sosterille töihin joko heti tai myöhemmin tarvittaessa. Osa saattaa siirtyä pikatäydennyskoulutukseen päivittämään osaamistaan.

– Näin saadaan vahvistettua ja täydennettyä Sosterin henkilöstöä vastaamaan palveluhaasteeseen, joka meillä on käsissämme, kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.

Sosterin palvelukseen siirtyville annetaan Laineen mukaan todennäköisesti kaupungin tehtävistä virka- tai työvapaa. Siksi aikaa heidän tehtäviään hoitamaan siirretään kaupungin muita työntekijöitä.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) kannusti maanantaina kuntia tutkimaan, voiko ihmisiä siirtää toisin tehtäviin kunnan sisällä. Savonlinna selvitti palveluksessaan olevien sosiaali- ja terveysalan koulutettujen määrän oma-aloitteisesti jo viime viikolla.

Savonlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pitkään olleet kokonaisuudessaan Sosterin hoidossa, joten kaupungilla ei itsellään ole lainkaan niihin liityviä tehtäviä.

Laine esittää päivähoidon ryhmäkokovaatimusten ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten väljentämistä tilapäisesti

Laine toteaa, että terveydenhuollon alan koulutuksen saaneita on paljon etenkin päivähoidossa. Siksi hän on tehnyt aluehallintovirastoon ja valtiovallalle aloitteen, että osana valmiuslain mukaisia asetuksia väljennettäisiin tilapäisesti päivähoidon ryhmäkokovaatimuksia ja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia.

Laineen mukaan väljentäminen voi olla tarpeen, kun terveydenhuoltoalan koulutettuja on siirretty Sosterille ja jos sen lisäksi tulee sairauspoissaoloja.

Yt-neuvottelut käynnistymässä – Ensisijaisesti etsitään ihmisille uusia tehtäviä

Savonlinnan kaupunki on käynnistämässä yt-menettelyä koronaepidemian takia.

Monet kunnalliset palvelut on valtioneuvoston päätöksellä keskeytetty koronaepidemian vuoksi, ja esimerkiksi Savonlinnan päivähoidossa lapsimäärät ovat pudonneet 800 lapsesta noin kahteensataan.

– Tilanne muuttuu koko ajan, ja toisaalta tulee koko ajan uusia palvelutarpeita, jotta asukkaittemme hyvinvoinnista pystytään huolehtimaan mahdollisimman hyvin. Arvioimme tilannetta tästäkin näkökulmasta, Laine sanoo viitaten esimerkiksi kauppa- ja apteekkiavun organisointiin.

Laineen mukaan koronan takia keskeytetyissä palveluissa työskennelleille ihmisille katsotaan muita tehtäviä.

– Jos tehtäviä ei löydetä, niin sitten joudutaan valitettavasti selvittämään myös lomautusvaihtoehtoa, mutta lomautus on viimesijainen keino, Laine sanoo.

Irtisanomisiin yt-neuvottelut eivät johda.

Nuorten ja lasten palvelujen sekä kulttuuripalvelujen toimintatapa selviteltävänä

Parhaillaan selvityksessä Laineen mukaan on heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen ja se, minkälaisilla toimintatavoilla voidaan tässä tilanteessa toimia kun sosiaaliset lähikontaktit pitää laittaa minimiin.

– Samoin mietitään onko kulttuuripalveluissa jokin toimintatapa jolla voidaan toimia tässä tilanteessa.

Laine huomauttaa, että kaupungin pitää varautua myös oman henkilöstönsä sairastumiseen.

– Silloin tarvitaan varahenkilöstöä ydintoimintojen hoitamiseen. Vesilaitokselle on jo varautuminen hoidettu kouluttamalla sinne varahenkilöitä, joita voidaan eläkkeeltä kutsuttavien reservihenkilöiden osalta ottaa töihin huolehtimaan kriittisen tärkeästä vesi- ja jätevesilaitoksen toiminnasta, Laine toteaa.

Juttua muokattu kello 19.08. Vaihdettu kuva ja lisätty yksi Janne Laineen kommentti.

Uusimmat uutiset