Tarkastamonkadulle tuleekin ehkä kevyesti tuettua palveluasumista — Kerrostalon korkeus ja rakennusoikeus eivät muutu

Kuusikerroksisen talon korkeus ja rakennusoikeus eivät muutu.

Savonlinnan kaupunki

Kaupunkin 3D-malliin on upotettu kuva siitä, miten palvelutalon rakennusmassa sijoittuisi. Asemakaava ei ota kantaa rakennuksen julkisivuun. Kuusikerroksinen kerrostalo Tarkastamonkadulle voitaisiin rakentaa ilman kaavamuutostakin.
Kaupunkin 3D-malliin on upotettu kuva siitä, miten palvelutalon rakennusmassa sijoittuisi. Asemakaava ei ota kantaa rakennuksen julkisivuun. Kuusikerroksinen kerrostalo Tarkastamonkadulle voitaisiin rakentaa ilman kaavamuutostakin.

Esperi Care suunnittelee vanhusten palvelutaloa ja hoivapalvelukeskusta Savonlinnan Kauppatorin tuntumaan, Tarkastamonkadulle.

Esperi Care teki viime kesänä ennakkovarauksen tontista, jolle vuonna 2015 on kaavoitettu kuusikerroksinen asuinkerrostalo. Sitä ennen tontilla on ollut päihdehuoltokeskus.

Parhaillaan nähtävillä on kaavaluonnos, joka sallii palvelutalon sijoittamisen kerrostaloon siten, että sieltä voi myydä palveluja myös lähialueen asukkaille.

Talon korkeus ja 2 500 neliömetrin rakennusoikeus säilyvät kaavaluonnoksessa ennallaan. Autopaikkojen tarve vähenee entiseen kaavaan verrattuna jonkin verran.

Asemakaava-arkkitehti Päivi Behm korostaa, että tonttia ei kaavoiteta tehostettua palveluasumista varten eikä tonttia siis merkitä yleisten rakennusten tontiksi.

Tavallista palvelutaloa varten kaavamuutosta ei Behmin mukaan tarvittaisi. Nyt kaavamuutos tarvitaan vain siksi, että palveluja voi myydä muille kuin talon asukkaille.

Esperi Care ei vielä tässä vaiheessa kerro tarkemmin Tarkastamonkatua koskevista suunnitelmistaan. Yhtiöllä on Saga-palvelutalokonseptin mukaisia kevyesti tuetun asumisen palvelutaloja Helsingissä, Lappeenrannassa, Raumalla, Turussa, Seinäjoella ja Vantaalla. Yhtiön verkkosivujen mukaan Saga Care -palvelutalo on suunnitteilla myös Mikkeliin.

Tehostetut asumispalvelut mukaan lukien Esperi Carella on 4 700 asukaspaikkaa 150 kunnassa. Savonlinnassa yhtiöllä on tehostetun palveluasumisen talo Rebekka Pihlajaniemellä.

Yhtiön liikevaihto on yli 220 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 2001.

Savonlinnassa on nykyisin tarjolla kevyempää palveluasumista joissakin palvelutaloissa mutta vain itsemaksaville asiakkaille. Sosteri ohjaa palvelutaloihin vain tehostettua, ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia ihmisiä.

Mikkelissä sosiaali- ja terveyspiiri Essote tuottaa tai ostaa ei-tehostettua asumispalvelua yli sadalle asiakkaalle. Essote myös suunnittelee lisäävänsä omia palveluasuntojaan. Pieksämäellä kevyessä palveluasumisen piirissä on noin 30 vanhusta.

24.10.2018 poistettu maininta kaavan nähtävilläoloajasta. Juttu ilmestyi 24.10.2017, jolloin kaava oli nähtävillä. Sittemmin kaava on hyväksytty ja vahvistunut. Esperi Caren tonttivaraus on voimassa.