Kumppanuuspöydät alkavat taas — Tiistaina Säämingin kumppanuuspöydässä keskusteluun nousee muun muassa ajatus Säämingin kulttuuriperinnön esitteleminen Kirkkoniemessä

Savonlinnan kaupungin kaikille avoimet kumppanuuspöydät kokoontuvat syys—lokakuun aikana.

Soila Puurtinen

Tiistaina puhutaan muun muassa siitä, voisiko Kirkkoniemen kellotapulin maisemiin tuoda muutakin Säämingin historiaa kunnioittavaa rakennuskantaa.
Tiistaina puhutaan muun muassa siitä, voisiko Kirkkoniemen kellotapulin maisemiin tuoda muutakin Säämingin historiaa kunnioittavaa rakennuskantaa.

Savonlinnan kaupungin kaikille avoimet kumppanuuspöydät kokoontuvat syys—lokakuun aikana.

Ensimmäisenä on vuorossa Säämingin kumppanuuspöytä tiistaina 18. syyskuuta.

Kumppanuuspöydät ovat lähidemokratiamalliin kuuluvia vapaamuotoisia tapaamisia, joissa kunkin alueen asukkaat, kesäasukkaat, yhdistykset ja yritykset voivat tuoda asioita kaupungin valmisteluun.

Ideoita voi esittää siitä, miten aluetta saisi elinvoimaisemmaksi, sekä siitä, mitä omalla kylällä kaivataan.

Kumppanuuspöydissä on mukana myös kaupungin virkamiehiä vastaamassa kysymyksiin ja kertomassa kevään kumppanuuspöydässä tehtyjen aloitteiden kuulumisista. Myös kesän aikana kansalaiset ovat esittäneet aloitteita, joita on jo edistetty.

Säämingin kumppanuuspöydän puheenjohtajan Sakari Sallisen mukaan tiistaina ainakin jatketaan keskustelua kylien info- ja opastauluista ja kuullaan, miten asiaa ollaan hankerahalla edistämässä.

Keskustelu kylätalojen ja seuraintalojen kiinteistöverovapaudesta Sallisen mukaan jatkuu, vaikka kaupungin johtoryhmä on sen mahdottomana torjunut.

Kumppanuuspöytien puheenjohtajisto on jo vienyt elinkeinotoimen käsittelyyn muun muassa Varparannan kyläyhdistyksen esityksen hiekka-alueen tekemisestä palloilua varten Kalliorannan uimarannalle sekä Kekri-iltamien tilavuokran avustamisesta. Rahoituspäätöstä odotellaan elinkeinojaostosta 26.9.

Keväällä Säämingin kumppanuuspöydässä ideoitu Sääminki-seuran henkiinherättäminen on toteutunut.

Seura piti tällä viikolla kaikille avoimen ideointipalaverin, jonka satoa seuran puheenjohtajan Jukka Nokelaisen mukaan tuodaan kumppanuuspöytään aloitteena.

— Ideointipalaverissa tuumattiin, että Säämingin kulttuuriperinnön vaalimista varten voisi kaavoittaa osan Kirkkoniemen kellotapulin paikoitusalueesta. Sinne voisi tuoda entisen Säämingin kunnan alueelta aittoja ja latoja. Alueella olisi myös matkailullista merkitystä

— Sääminki-seura ja kaupunki voisivat järjestää myös yhteisöllisen tapahtuman, esimerkiksi ohjelmallisen Sinisen Saimaan Sääminki -risteilyn, Nokelainen kertoo.

Kiperä kysymys haja-asutusalueella on edelleen asiointiliikenne, johon Nokelaisen mielestä pitäisi saada budjetti pitemmäksi aikaa kuin puoleksi vuodeksi.

— Nyt asiointiliikenteeseen tulee vähän väliä katkos, eikä varmuutta sen jatkumisesta ole, Nokelainen sanoo.

Säämingin kumppanuuspöytä kattaa emo-Savonlinnan haja-asutusalueet taajamamerkkien ulkopuolella.

Sääminki-seura tarjoaa kahvit Säämingin kumppanuuspöytään osallistuville.

Syksyn kumppanuuspöydät

Sääminki: tiistaina 18.9. kello 17—19 kaupungintalon valtuustosalissa.
Punkaharju: tiistaina 25.9. kello 17—19 Punkaharjutalon entisessä valtuustosalissa.
Savonranta: tiistaina 2.10. kello 17—19 Savonrannan koulun ruokalassa.
Kerimäki: keskiviikkona 3.10. kello 17—19 Kerimäkitalon entisessä valtuustosalissa.
Kaupunkikeskusta: torstaina 4.10. kello 17—19 pääkirjasto Joelissa. Kaupunkikeskustan kumppanuuspöytään kuuluu taajamamerkkinen välinen alue kaupungin keskustaajamassa Kellarpeltoa, Pihlajaniemeä, Nojanmaata ja Nätkiä myöten.