Pyhäjärven ongelmat kartoitetaan kyselyllä — Verkkoon avattu kysely on avoin kaikille

Mielenkiinnolla odotan, säilyykö tilaluokitus edelleen erinomaisena. Itsestäänselvää se ei kuitenkaan ole, kertoo suunnittelija Kaisa Figueiredo Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta.

Katri Levänen

Pyhäjärven ongelmat kartoitetaan kyselyllä — Verkkoon avattu kysely on avoin kaikille

Karjalan Pyhäjärven vesi- ja valuma-alueiden puutteita ja tarpeita veden laatuun, maankäyttöön, palvelurakenteeseen ja ympäristönsuojeluun liittyen selvitetään nyt karttakyselyn avulla.

Tällä viikolla verkkoon avautunut kysely toimii myös mobiilina ja on kaikille avoin. Kysely on osa Pyhäjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämistä, joka käynnistettiin Pohjois-Karjalan ely-keskuksessa elokuussa 2018.

Kirkasvetisenä tunnetun Pyhäjärven ekologinen tila on edellisellä arviointikierroksella 2013 arvioitu erinomaiseksi. Uusi arviointi tehdään Pohjois-Karjalan ely-keskuksessa tänä keväänä.

— Mielenkiinnolla odotan, säilyykö tilaluokitus edelleen erinomaisena. Itsestäänselvää se ei kuitenkaan ole, kertoo suunnittelija Kaisa Figueiredo Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta.

Pistekuormitusta on aiemmin kertynyt valuma-alueen taajamista, kaatopaikoilta ja 1980-luvulla myös kalankasvatuksesta.

Peltojen määrä järven valuma-alueella on vähentynyt, metsähakkuut ja rantarakentaminen sen sijaan lisääntyneet. Figueiredon mukaan myös turvemaiden ojitukset ovat lisänneet kiintoaine- ja humuskuormitusta laskuojien kautta vesistöön, ja ongelmista on syksyn ja talven aikana raportoitu useammasta kohteesta. Havaintoja on tuotu ilmi aiemmin muun muassa humuksen ja sameuden lisääntymisestä, vesikasvillisuuden leviämisestä sekä leväkukinnoista.

— Toinen meitä kiinnostava tärkeä asia on Pyhäjärven virkistyspalvelurakenne. Onko sitä riittävästi, missä on puutteita, mihin pitäisi lisätä. Siihen osaavat parhaiten vastata käyttäjät itse, toteaa Figueiredo.

Pyhäjärven nykytila ja tavoitteet esitellään hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uuden suunnitelman laatiminen on arvioitu kiireelliseksi ja se toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ely-keskuksen kanssa. Suunnittelutyöryhmään kuuluvat lisäksi Luonnonvarakeskus, Suomen Metsäkeskus, Metsähallitus, Keski-Karjalan luonto ry, Karjalan Pyhäjärvi ry, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus, Vasukkaat ry, MTK, Kiteen kaupunki sekä Parikkalan kunnan edustajana Imatran ympäristötoimi.

Karttakyselyyn pääset täältä.

Luetuimmat