Rikosuhripäivystys hakee uusia vapaaehtoisia Savonlinnassa — ”Palkitsevinta on se, kun oma läsnäolo auttaa toista ihmistä vaikean kokemuksen läpi”

Toiminnanohjaaja Taru Piiroisen mukaan vapaaehtoisilta vaaditaan luotettavuutta ja halua sitoutua auttamaan

Tuija Pauhu

Nuorisotyönohjaajana ja kriisityöntekijänä aikaisemmin työskennellyt Taru Piiroinen pitää Rikosuhripäivystyksen työtä tärkeänä.

Rikosuhripäivystyksen Savonlinnan palvelupisteessä tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Toiminnanohjaaja Taru Piiroisen mukaan vapaaehtoisten tarve on kasvanut sen jälkeen, kun Oikeusministeriö antoi RIKUlle julkisen palveluvelvoitteen rikoksen uhrien tukipalvelujen tuottamista varten. Samalla Rikosuhripäivystyksen rahoitus muuttui Stealta valtiolle. Tästä lähtien Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärät ovat nousseet vuosittain.

Rikosuhripäivystys eli RIKU on valtakunnallinen toimijataho, joka tarjoa tukea ja neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille. Palvelupiste hakee nyt uusia vapaaehtoistyöntekijöitä.

— Etsimme monenlaisia vapaaehtoisia, koska monenlaiset ihmiset saattavat joutua rikoksen kohteeksi. Tärkeintä on, että haluaa sitoutua ja olla luotettava tuki toiselle ihmiselle. Ja että ei ole mikään iso kriisi itsellä, eikä ole ihan lähihistoriassa itse joutunut rikoksen kohteeksi, linjaa Piiroinen.

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet suurin asiakasryhmä

RIKU on toiminut Savonlinnassa jo 20 vuoden ajan, ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä on tällä hetkellä 13. Vapaaehtoiset tukevat ja neuvovat rikoksen uhreja käytännön asioissa puhelimessa, chatissa sekä tulemalla seuraksi oikeudenkäynteihin tai vaikkapa rikosilmoitusta tekemään. Piiroinen tuli itsekin työhön mukaan ensin vapaaehtoisena.

— Kun kuulin ensimmäistä kertaa RIKUn työstä, tajusin, että tämä on tapa, jolla voi ihan oikeasti auttaa toista ihmistä ison kriisin keskellä. Rikoksen kohteeksi voi joutua kuka vaan, eikä siihen pysty millään tavalla vaikuttamaan. Tässä työssä minua palkitsee se, kun näkee ihmisten löytävän niitä voimavaroja ja selviävän vaikeasta tilanteesta.

Rikoksen kohteeksi voi joutua kuka vaan, eikä siihen pysty millään tavalla vaikuttamaan. Tässä työssä minua palkitsee se, kun näkee ihmisten löytävän niitä voimavaroja ja selviävän vaikeasta tilanteesta. — Taru Piiroinen

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ihmiset ovat selkeästi suurin asiakasryhmä. Silloin on korkeampi kynnys lähteä tekemään rikosilmoitusta, ja RIKUn tuki voi olla merkittävää.

— Meidän asiakkaista kaikki ei välttämättä edes tee rikosilmoitusta, mutta me autetaan sitten heitä siinä heidän omassa tilanteessa muuten. Jokainen täysi-ikäinen asiakas päättää itse, tekeekö ilmoituksen vai ei, Piiroinen kertoo.

Vapaaehtoisten turvallisuus tärkeää

Vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat tuntemattomina, eli etunimellä ja tukihenkilönumerolla. Näin pyritään turvaamaan tukihenkilöiden asema esimerkiksi silloin, kun he oikeussalissa kohtaavat rikosten tekijöitä.

— Meillä ei ole koskaan mitään uhkailuja tapahtunut, mutta se halutaan ennakoida, toteaa Piiroinen.

Tästä syystä tukihenkilö Anne esiintyy tässä jutussa pelkällä etunimellään. Annen kuvaakaan ei voi julkaista lehdessä, koska jos tukihenkilöiden kasvot tulevat tutuiksi, heidän seurassaan liikkuvat ihmiset voivat leimautua RIKUn asiakkaiksi. Anne on ollut noin vuoden mukaan RIKUn toiminnassa, ja myös häntä motivoi ihmisten auttaminen.

— Oikeudenkäyntiin joutuminen voi jännittää, ja varmaan itsekin haluaisin siihen jonkun tueksi. Asiakkaat ovat kokeneet mukanaoloni tarpeelliseksi, Anne kertoo.

Tuija Pauhu

—Meillä on vapaaehtoisia, joista osalla on omakohtaista kokemusta rikoksen uhriksi joutumisesta ja osalla ei. Osa on sosiaalipuolen ammattilaisia ja osa ihan muilta aloilta. Se on äärettömän hyvä, kertoo Taru Piiroinen.

Asiakkailta onkin tullut kiitosta aina käyntien jälkeen. Usein oikeudenkäyntikokemusta on myös purettu jälkikäteen keskustellen. Joskus tukihenkilö joutuu kuulemaan rankkoja juttuja. Silloin asioita voi käydä läpi RIKUn työntekijöiden kanssa ammatillisessa ohjauksessa. Lisäksi vapaaehtoiset kokoontuvat kuukausittain työnohjauksellisiin tapaamisiin ja saavat lisäkoulutusta.

— Taru pitää huolta ja kyselee, mitä kuuluu. Täältä saa apua sitten.

Vapaaehtoistoimintaa Anne suosittelee lämpimästi.

— Tämä koulutus antaa hyvää tietoa, eikä sido millään tavalla. Vapaaehtoisia ollaan, ja jokainen antaa sen verran aikaa mitä pystyy. Todella mielenkiintoista työtä tämä on, ja ihanaa kun pystyy auttamaan. Täällä on tosi hyvä porukka.

Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoistyön kurssi toteutetaan Savonlinnassa 5.2.-19.3.2019. Lisätietoja osoitteesta www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/rikosuhripäivystys/

Epäiletkö joutuneesi rikoksen uhriksi?

Rikosuhripäivystykseen kannattaa soittaa, jos epäilee itsensä tai jonkun läheisen joutuneen rikoksen uhriksi. Päivystys tarjoaa maksutonta neuvontapalvelua siihen, miten kannattaa edetä. Apua on tarjolla myös rikosilmoituksen tekemiseen ja oikeudenkäynteihin.

Rikosuhripäivystyksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia ja keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niistä jää jälkiä muihin kuin Rikosuhripäivystyksen asiakasrekisteriin. Tiedot eivät päädy viranomaisten tai sosiaali- ja terveyspuolen tietokantoihin.

Jos tilanteeseen liittyy uhkaa, tai jos epäilet lapsiin tai nuoriin kohdistuvaa rikosta, ota heti yhteyttä suoraan poliisiin.