Kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä monta mieltä — Kaj Turusen mielestä eläkkeen maksaminen pitäisi kokonaan lopettaa, Heli Järvinen ja Hanna Kosonen näkevät muitakin muutostarpeita

Heli Järvinen on istuvista savonlinnalaisista kansanedustajista ainoa, joka olisi oikeutettu sopeutumiseläkkeeseen. Entinen kansanedustaja Jouni Backman on nostanut sopeutumiseläkettä lyhyiden jaksojen ajan määräaikaisten työsuhteittensa välissä.

Tuija Pauhu

Heli Järvisellä (vihr.) olisi kohtapuoliin oikeus sopeutumiseläkkeeseen, mutta hän ei laske sen varaan.
Heli Järvisellä (vihr.) olisi kohtapuoliin oikeus sopeutumiseläkkeeseen, mutta hän ei laske sen varaan.

Savonlinnalaisista kansanedustajista Kaj Turunen (sin.) on sitä mieltä, että sopeutumiseläkkeen maksaminen entisille kansanedustajille pitäisi kokonaan lopettaa.

Hanna Kososen (kesk.) ja  (vihr.) mielestä järjestelmästä on kitkettävä epäkohdat, kuten se, että entiset kansanedustajat voivat vuosikymmenien ajan nostaa samaan aikaan suuriakin pääomatuloja ja tuhansien eurojen sopeutumiseläkettä.

Kosonen ja Järvinen näkevät myös muita muutostarpeita.

Ennen vuotta 2011 aloittaneet kansanedustajat voivat eduskunnasta pudottuaan tai sieltä lähdettyään saada sopeutumiseläkettä vanhuuseläkeikään asti.

Myöhemmin aloittaneet voivat saada 1 800 euron suuruista sopeutumisrahaa 1—3 vuoden ajan.

Eduskunnan käsiteltävänä on 70 000 kansalaisen allekirjoittama aloite, jossa vaaditaan sopeutumiseläkkeen poistamista.

Puhemies Paula Risikko (kok.) on ilmoittanut, että koko eläkejärjestelmä uudistetaan.

Järvinen olisi kohtapuoliin oikeutettu sopeutumiseläkkeeseen. Hänet valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 2007. Ensimmäisen nelivuotiskauden jälkeen hän oli yhden kauden pois eduskunnasta, mutta nyt alkaisivat sopeutumiseläkkeeseen vaaditut seitsemän vuotta olla täynnä. Hän ei ole laskenut sopeutumiseläkkeen varaan.

 Sopeutumiseläke tai sopeutumisraha on demokratian kannalta tärkeä. Sen tarkoitus on, että eduskunnasta pudonnut kansanedustaja tulee toimeen, vaikka tekisi sellaista politiikkaa, joka vie jatkomahdollisuudet. - Heli Järvinen

Järvinen kertoo keskustelleensa useiden asiantuntijoiden kanssa, ja hänen käsityksensä mukaan sopeutumiseläkkeen väärinkäyttömahdollisuus voidaan poistaa kahdella tavalla.

Yksi vaihtoehto on, että osinko- ja pääomatulot vain alkavat palkkatulojen tavoin estää eläkkeen saamisen.

— Toinen vaihtoehto on tehdä täysremontti ja lopettaa järjestelmä taannehtivasti, jos se on perustuslain mukaan mahdollista. Silloin tosin pitäisi myllätä kokonaisuudessaan kansanedustajia koskeva työlainsäädäntö ja palkkiolainsäädäntö, Järvinen sanoo.

Järvinen ei ota kantaa siihen, millä tavoin uudistus toteutuu. Sen hän jättää asiantuntijoiden mietittäväksi.

Järvinen kuitenkin toivoisi, että vuoden 2011 jälkeen eduskuntaan valituille kansanedustajille järjestyisi samanlainen työttömyysturva kuin palkansaajille.

— Kansanedustajien kanssa samansuuruista palkkaa saava palkansaaja saa työttömäksi jäädessään noin 2 500 euron työttömyyskorvausta 1,5 vuoden ajan, Järvinen havainnollistaa.

— Sopeutumiseläke tai sopeutumisraha on demokratian kannalta tärkeä. Sen tarkoitus on, että eduskunnasta pudonnut kansanedustaja tulee toimeen, vaikka tekisi sellaista politiikkaa, joka vie jatkomahdollisuudet, Järvinen sanoo.

Kososenkaan mielestä kysymys sopeutumiseläkkeistä ei ole niin yksinkertainen, miltä se julkisuudessa näyttää.

— On tosi surullista, että sopeutumiseläkkeen törkeitä väärinkäytöksiä on, Kosonen.

Enempää Kosonen ei asiaa kommentoi. Hänkin jättää asiantuntijoiden ratkaistavaksi sen, miten epäkohdat parhaiten korjataan — samoin sen, voiko sopeutumiseläkettä ylipäätään taannehtivasti poistaa.

Kai Skyttä

Kaj Turusen (sin.) mielestä sopeutumiseläkkeet voi poistaa, koska eläkelupausta on ennenkin muutettu taannehtivasti.
Kaj Turusen (sin.) mielestä sopeutumiseläkkeet voi poistaa, koska eläkelupausta on ennenkin muutettu taannehtivasti.

Turusen mielestä sopeutumiseläkkeen lopettaminen ei ole ongelma

— Eläkejärjestelmiä on taannehtivasti rukattu ennenkin. Eläkelupausta on muutettu esimerkiksi indeksien osalta, Turunen sanoo.

Turusen mielestä eläkettä jo nauttineille ei tarvita mitään korvaavaa järjestelmää.

— Niille, jotka eivät vielä ole ehtineet nauttia sopeutumiseläkettä, voidaan maksaa sopeutumisrahan verran.

Turunen on toisen kauden kansanedustaja, eikä hän ole sopeutumiseläkkeen piirissä.

Timo Seppäläinen

Entinen kansanedustaja Jouni Backman on nostanus sopeutumiseläkettä lyhyiden jaksojen ajan määräaikaisten työsuhteiden välissä.
Entinen kansanedustaja Jouni Backman on nostanus sopeutumiseläkettä lyhyiden jaksojen ajan määräaikaisten työsuhteiden välissä.

Backmankin kannattaa perusteellista remonttia

Entinen kansanedustaja Jouni Backman (sd.) nosti sopeutumiseläkettä kesällä 2007 pudottuaan ensimmäisen kerran eduskunnasta. Syksyllä hän meni töihin TietoEnatoriin.

Backman pääsi eduskuntaan jälleen vuonna 2011 ja putosi sieltä 2015. Sen jälkeen hän on nostanut sopeutumiseläkettä yksittäisiä kuukausia määräaikaisten työsuhteitten välissä, viimeksi viime vuonna

Nyt Backman on Sitralla vanhempana neuvonantajana ainakin kuluvan vuoden loppuun.

Backmanin mielestä kansanedustajille tarvitaan jonkinlainen eläkejärjestelmä.

— Mutta järjestelmä tarvitsee täysremontin, kuten eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on todennut. Järjestelmää on uudistettu monessa vaiheessa. Nyt ei pidä korjata vain yhtä kohtaa. Pitää pysähtyä katsomaan, ettei tule kohtuuttomuuksia eikä toisaalta väliinputoamisia.

Backman muistuttaa, että sopeutumiseläkejärjestelmä on luotu, koska työllistyminen kansanedustajavuosien jälkeen ei kaikissa ammateissa ole helppoa.

— Usein katsotaan, että poliitikko on poliitikko ikuisesti.

31 sai sopeutumiseläkettä tammikuussa

Tammikuussa 2018 sopeutumiseläkettä sai 31 entistä kansanedustajaa.

Eteläsavolaisia heidän joukossaan ovat Katri Komi (kesk.) ja Arto Seppälä (sd.)

Komi oli kansanedustajana vuodet 1999-2015 ja Seppälä vuodet 1999–2007.

Fakta: Kansanedustajien raha-asioita

Palkkio: Rivikansanedustajan palkkio on edustajavuosien määrästä riippuen 6 407—6 887 euroa. Lisäksi kansanedustajat saavat asuinpaikastaan riippuen 987–1 809 euron verottoman kulukorvauksen.

Eläke: Eläkettä kansanedustajalle kertyy normaalisti, mutta eläkettä voi saada enintään 60 prosenttia laskentaperusteena olevasta 15 viimeisen edustajavuoden keskiansiosta. Jos sen päälle tulee muuta työeläkettä, se pienentää noin 60-prosenttisesti edustajaeläkettä.

Sopeutumiseläke: Ennen vuotta 2011 aloittaneet ja vähintään seitsemän vuotta edustajina olleet voivat saada vanhuuseläkeikään asti sopeutumiseläkettä. Rivikansanedustajan sopeutumiseläke on enintään noin 4 100 euroa kuukaudessa. Ministerinä toimineen kansanedustajan sopeutumiseläke voi olla jopa 5 000—6 000 euroa kuukaudessa.

Sopeutumisraha: Vuoden 2011 jälkeen eduskuntaan ensimmäisen kerran valituille maksetaan kolmen edustajavuoden jälkeen noin 1 800 euron sopeutumisrahaa yhden vuoden ajan. Seitsemän eduskuntavuoden jälkeen sopeutumisrahaa saa enintään kahden vuoden ajan. 15 vuoden jälkeen summa kasvaa, ja sitä saa enintään kolmen vuoden ajan.
Sopeutumisraha-aika kuluu ja umpeutuu, vaikka entinen edustaja ei käyttäisi sopeutumisrahaa.