Xamk rauhoittelee opiskelijoita: "Verkko-opinnoilla lisätään valinnanmahdollisuuksia"

Ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöt julkaisivat maanantaina kannanoton perinteiden lähiopetuksen puolesta. Oppilaitos rauhoittelee opiskelijoita ja sanoo, että lähiopetus ja verkko-opinnot täydentävät opiskelumuotoina toisiaan.

Jaakko Avikainen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Eeva Vissel sanoo, että kannanotolla haluttiin herättää keskustelua opiskelijoille tärkeästä aiheesta.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Eeva Vissel sanoo, että kannanotolla haluttiin herättää keskustelua opiskelijoille tärkeästä aiheesta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijajärjestöt muistuttivat kannanotolla ammattikorkeakoulua lähiopetuksen tärkeydestä.

Opiskelijajärjestöjen kannanotossa nostetaan esille Xamkin strategiaan kirjattu maininta verkossa tarjottavien opintojen lisäämisestä. Järjestöt muistuttavat, ettei verkko-opintoja tule lisätä vähentämällä henkilökohtaista, luokassa tapahtuvaa lähiopetusta.

Ammattikorkeakoulu ei aseta vastakkain perinteistä lähiopetusta ja verkko-opetusta.

Xamkin vararehtori Mirja Toikka rauhoittelee pelkoja. Toikan mukaan ammattikorkeakoulu ei aseta vastakkain perinteistä lähiopetusta ja verkko-opetusta. Verkko täydentää lähiopetusta.

— Verkko-opetuksen tavoite on monimuotoisten, nykyaikaisten opetus- ja oppimismenetelmien tarjoaminen opiskelijoille. Tällaiset ovat välttämättömiä esimerkiksi työn ja opiskelun yhdistäville, Toikka sanoo.

Verkko-opinnoilla pyritään Xamkissa myös lisäämään opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta. Verkossa voi lisäksi opiskella myös kesäisin.

— Verkko voi olla Xamkille myös kanava päästä tarjoamaan laajoja koulutuskokonaisuuksia, joissa opiskelijamäärät ovat suuria ja kansainvälisiä ja opintosuoritusten arviointi automatisoitua. Se voi olla myös bisnesmahdollisuus, arvioi Toikka.

Opiskelijat ovat muistuttaneet, ettei verkko-opetus sovi kaikille. Lähiopetus hyödyttää niitäkin, joille verkko on luonteva tapa toimia. Lähiopetus kehittää myös vuorovaikutustaitoja. 

Toikka myöntää haasteet, joista merkittävin liittyy opiskelijoiden erilaisiin lähtötasoihin. Hyötyjä löytyy kuitenkin enemmän.

— Kuva- ja äänitallenteet saavat uusia merkityksiä oppimisvälineinä, kun opiskelija voi toistaa niitä ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelija voi myös edetä omaan tahtiinsa, itselleen sopivana aikana, luettelee Toikka.

Toikan mukaan hyvin toteutettu verkko-opetus motivoi opiskelemaan.

— Tästä Xamkissa on näyttöä. Olemme saaneet hyvää palautetta opiskelijoilta. Xamk myös kehittää jatkuvasti verkko-opetuksen laatua. Tänäkin vuonna noin 60 opettajaa saa koulutusta digitaitoihinsa. Xamkissa on myös digimentorit kaikilla koulutusaloilla, sanoo Toikka.

Vararehtori korostaa, ettei verkko-opetus ole keino hakea säästöjä.

— Verkko-opetus vaatii korkeakoululta yhtä paljon resursseja kuin perinteinen lähiopetus. Opiskelijoiden ohjaus verkossa, harjoitustöiden tarkistaminen sekä henkilökohtaisen palautteen antaminen vie aikaa, Toikka muistuttaa.

"Kannanotto ei ole epäluottamuslause"

Lähiopetuksen tulevaisuuden nostaminen esille kannanotolla ei ole epäluottamuslause Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua kohtaan. Se on hyvissä ajoin tehty huolenilmaus, jonka toivotaan vievän ammattikorkeakoulun hallintoon selkeän viestin.

— Xamk on lähiopetuksen suhteen yksi parhaista ammattikorkeakouluista. Me opiskelijat emme halua, että tilanne muuttuu, tiivistää Xamkin opiskelijakunnan puheenjohtaja Eeva Vissel.

— Halusimme tuoda esille meitä painavan asian ja saada aikaan keskustelua asiasta. Kannanottomme oli muotoiltu juuri sitä silmälläpitäen. Eripuraa emme halua haastaa, Vissel painottaa.

Xamkissa ei ole konkreettisia suunnitelmia lähiopetuksen korvaamisesta verkko-opetuksella. Ammattiopetuskentällä on kuitenkin ollut viime vuosina nähtävissä vastaavia merkkejä. Se on nostattanut huolta myös ammattikorkeakouluissa. Monenlaisia huhuja liikkuu.

— Me opiskelemme ammattia varten. Esimerkiksi sairaanhoitajaksi ei voi opiskella verkossa tai etäopiskeluna. Verkko-opinnot sopivat joillekin aloille, mutta lähiopiskelun rinnalla, sitä täydentäen, Vissel sanoo.