Sosterin vanhustenhoidon organisaatioon muutoksia — Sosiaalipalvelujen menojen kasvua hillitään myös vammaispalvelujen, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön toimintamalleja muuttamalla

Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtajan Jorma Hongiston mukaan vammaispalveluissa tarkoitus on saada kaikille oikeat ja riittävät palvelut. Palveluarviointiin tehtävät muutokset voivat lisätä tai vähentää palveluja.

Kuva: Sosteri

Palveluasumisen päällikön ja kotihoidon päällikön tehtävät yhdistyivät jo toukokuun alussa, kun Anu Koivumäki sai molemmat vastuulleen. Jatkossa palveluasumisen ja kotihoidon alueelliset esimiesorganisaatiot yhdistetään samalla logiikalla.

Sosteri yrittää hillitä sosiaalipalvelujen menojen kasvua muun muassa yhdistämällä kotihoidon ja palveluasumisen organisaatiot.

Palveluasumisen päällikön ja kotihoidon päällikön tehtävät yhdistyivät jo toukokuun alussa. Silloin palveluasumisen päällikkö Anu Koivumäki sai vastuulleen myös kotihoidon päällikön tehtävät, kun Sosterin entinen kotihoidon päällikkö, Minna Laurio lähti Enonkosken kunnanjohtajaksi.

Koivumäki vastaa nyt kotihoidosta, Sosterin oman toiminnan palveluasumisen yksiköistä, vanhainkodeista sekä perusterveydenhuollon osastoista.

— Samalla logiikalla yhdistetään myös alueelliset esimiesorganisaatiot, kertoo Sosterin hallintojohtaja Saara Pesonen.

Kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstölle on kerrottu tulevista uudistuksista ja tehtävämuutokset käsitellään yt-neuvotteluissa.

Palvelutarpeen arviointia tehostetaan vammaispalveluissa

Muutoksia on tulossa myös vammaispalvelujen, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun toimintamalleihin.

Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtajan Jorma Hongiston mukaan vammaispalveluissa tehostetaan asiakkaiden palvelutarvearviota muun muassa kuljetuspalveluihin ja henkilökohtaiseen apuun liittyen.

— Tavoitteena on saada kullekin asiakkaalle oikeanlaiset ja riittävät palvelut. Palvelujen määrä voi näin ollen sekä vähentyä että kasvaa, Hongisto tähdentää.

Lastensuojelussa yritetään vähentää laitoshoidon käyttöä. Laitoshoito on kalliimpaa kuin perhehoito, ja perhehoito on usein myös lapsen kannalta parempi vaihtoehto.

Aikuissosiaalityöhön kuuluvaa sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tehostetaan. Tässä tavoitteena on Hongiston mukaan vähentää lastensuojelun tarvetta ja asiakkuuksia.

Uudistukset hillitsevät sosiaalimenojen kasvua

Hongisto toteaa, että uudistukset hillitsevät pitkällä aikavälillä Savonlinnan ja Enonkosken sosiaalimenojen kasvua. Menojen vähentäminen olisi Hongiston mukaan hankalampaa, sillä etenkin ikäihmisten hoivapalveluita tarvitaan tulevina vuosina yhä enemmän

Vuonna 2018 Sosterin sosiaalipalvelumenot kasvoivat 4,4 miljoonalla eurolla eli 6,4 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannusten ennakoidaan Sosterin alueella kasvavan noin kahdeksan miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä.

Sosterin jäsenkunnista Rantasalmi ja Sulkava ovat ulkoistaneet sosiaali- ja terveyspalvelunsa kokonaan Terveystalolle.