Seutukaupunkiselvitys: Koulutuksen keskittyminen harvoihin kaupunkeihin näivettää muun Suomen

"Savonlinna on muuttotappiokaupunki ainoastaan 18-25-vuotiaissa", toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine, joka kuului nelihenkiseen selvitystyöryhmään.

Savonlinnan kaupunki

KHT-tilintarkastaja Olavi Ala-Nissilä ja kaupunginjohtaja Janne Laine luovuttivat seutukaupunkiselvityksen elinkeinoministeri Mika Lintilälle perjantaina.
KHT-tilintarkastaja Olavi Ala-Nissilä ja kaupunginjohtaja Janne Laine luovuttivat seutukaupunkiselvityksen elinkeinoministeri Mika Lintilälle perjantaina.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskittyminen harvoihin kaupunkeihin selittää pitkälti Suomen keskittymiskehityksen.

Nuoret ikäluokat joutuvat lähtemään opintojen perässä yliopistokaupunkeihin ja heistä vain osa palaa takaisin seutukaupunkeihin. Tästä aiheutuu synnyttävien ikäluokkien pieneneminen ja matala syntyvyys lähtöpaikkakunnilla.

– Savonlinnakin on muuttotappiokaupunki ainoastaan 18-25-vuotiaissa. Täällä pitäisi olla väkilukuun suhteutettuna ja esimerkiksi Joensuuhun tai Helsinkiin verrattuna noin 3 000 yliopistokoulutuspaikkaa, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Kuten paikkakunnalla hyvin tiedetään, yliopisto-opiskelijoita Savonlinnassa on kuitenkin pyöreät nolla.

Yliopistokoulutusta havitellaan yhä

Laine kuului nelihenkiseen työryhmään, joka valmisteli elinkeinoministeri Mika Lintilälle perjantaina luovutettua seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelmaa.

Työryhmän asettaminen perustui Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan.

Laine kertoo Savonlinnan kaupungin tiedotteessa, että kaupunkiin ollaan saamassa yliopistotasoista koulutusta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Lisäksi ammattikorkea-koulun opiskelijamäärä on nousemassa Savonlinnassa noin 1 400 opiskelijaan Xamkin uusien koulutusohjelmien ansiosta.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä määrärahahaun seutukaupunkien koulutus-, teknologia- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.

– Olen hyvin tyytyväinen, että tämä toimenpide on heti käynnistymässä, kertoo Laine.

Uuteen EAKR-rakennerahasto-ohjelmaan on tulossa osaamis- ja innovaatioverkostojen rahoitusosuus, mikä ohjaa rahaa koulutukseen.

Määrärahat jaetaan yliopistokaupunkeihin

Myös valtion jakamat Business Finlandin ja Suomen Akatemian määrärahat keskittyvät hyvin vahvasti yliopistokaupunkeihin ja ovat tästä syystä eriarvoistamassa Suomea, tiedotteessa todetaan.

Tämä tulisi huomioida korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmassa.

Seutukaupunkien laajakaistayhteyksien ja liikenneyhteyksien parantaminen, työlupien pilotointi, sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen sekä asuntopolitiikan tervehdyttämistoimien tehostaminen ovat ohjelmassa esitettyjä keinoja, joilla seutukaupunkien heikentynyttä tilannetta voitaisiin parantaa.

Ohjelmassa esitellään myös ratkaisuehdotuksia vakuusongelmiin, joihin seutukaupungeissa on törmätty yritysten toimitilainvestointien yhteydessä.

Valtion työpaikkoja pitää edelleen seurata

Laineen mukaan on edelleen tärkeää seurata valtion työpaikkojen tasapainoista alueellista kehitystä esimerkiksi viiden vuoden seurantajaksoissa.

Seurannan avulla sama alue ei saisi joutua useiden samanaikaisten valtion työpaikkojen vähentämisen kohteeksi. Esimerkiksi Savonlinnaan, kuten muihinkin seutukaupunkeihin, on kohdistunut samaan aikaan eri valtion sektoriviranomaisten päättämiä valtion työpaikkojen vähennyksiä.

Tiedote löytyy Savonlinnan kaupungin verkkosivuilta.