Etelä-Savo saa syksyksi 3768 hirvenpyyntilupaa — Määrä on 90 kappaletta viime vuotta vähemmän

Kai Skyttä

Etelä-Savoon on myönnetty täksi syksyksi 3768 hirvenmetsästyslupaa.
Etelä-Savoon on myönnetty täksi syksyksi 3768 hirvenmetsästyslupaa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savon alueelle 3768 hirvenmetsästyslupaa tulevalle syksylle.

Yhdellä luvalla saa kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 590.

Pyyntilupien määrä perustuu vuosien 2018—2020 hirvitalousaluekohtaisiin tiheystavoitteisiin, jotka on määrittänyt Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto.

Tavoitteena on, että jäljelle jäävän hirvikannan tiheys olisi 2,5—3,0 hirveä tuhatta hehtaaria kohden.

Hirvenmetsästyksessä on myös laadulliset tavoitteet. Sen mukaan pyritään korjaamaan uros- ja naarashirvien tämänhetkinen suhde luonnonmukaisemmalle tasolle.

Tavoitteena on, että naarashirviä metsästettäisiin uroksia enemmän, jotta hirvien sukupuolisuhde saataisiin tasattua 1,5 naarashirveen yhtä uroshirveä kohden.

Osa metsästysluvista on niin kutsutuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien oman harkinnan mukaan.

Niitä käytetään tarpeen mukaan syksyllä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Viime syksynä hirvenmetsästys sujui pääasiassa suositusten mukaisesti.

Etelä-Savon alueella ammuttiin yhteensä 4102 hirveä, joista aikuisia hirviä oli 49 prosenttia ja vasoja 48 prosenttia.

Metsästäjien arvioiden mukaan metsiin jäin noin 5000 hirveä.

Tänä syksynä varsinainen hirvenmetsästys alkaa 12.10. ja valkohäntäpeuran metsästys 28.9.

Tämän lisäksi hirveä voi metsästää vahtimalla pellolta 1.9. alkaen ja valkohäntäpeuraa vahtimalla 1.9. alkaen.