Parikkala ei palkkaa irtisanotun elinkeinojohtajan tilalle uutta

Katri Levänen

Parikkala ei palkkaa irtisanotun elinkeinojohtajan tilalle uutta

Parikkalan kunnan elinvoima- ja elinympäristölautakunta ehdotti 15.5. kunnanhallitukselle, että elinkeinojohtajan virka laitetaan välittömästi haettavaksi. Lautakunta kertoo esittelytekstissä olevansa huolissaan Parikkalan kunnan elinkeinotoimen tilanteesta.

Parikkalan elinkeinojohtaja on irtisanottu 7.5. lähtien (Itä-Savo 21.4.).

Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen valmistelemassa päätösehdotuksessa kunnanhallitukselle esitetään kuitenkin, että elinkeinojohtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä ja asiaa tarkastellaan talousarvio 2021 valmistelun yhteydessä. Esitys hyväksyttiin.

Perusteluina päätösehdotuksessa esitetään, että elinkeinojohtajan poissaolot ja irtisanominen eivät ole merkittävästi vaikuttaneet elinkeinojen kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin käytännön tasolla. Ehdotuksessa sanotaan, että päinvastoin yhteistyö muun muassa yhteistyöyrittäjäjärjestöjen ja Etelä-Karjalan yrittäjien kanssa on osin poikkeustilanteesta johtuen korostunut ja yrittäjätuen järjestelyt ovat toteutuneet suunnitellusti.

Päätösehdotuksen mukaan näyttäisi siltä, että tiivistyvällä yhteistyöllä – mukaan luettuna Imatran seudun kehitysyhtiö – ja tarkentamalla keskeisten viranhaltijoiden, kuten kunnanjohtajan ja yritysneuvojan, tehtäväkuvaa päästään jopa edellisiä vuosia parempaan, tuloksellisempaan ja kustannustehokkaampaan lopputulokseen.

Perusteluna Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisen osalta kerrotaan, että voidaan todeta sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan että kunnanjohtajan työpa noksen olleen keskeinen ja vaikuttavampi kuin elinkeinojohtajan.