Lautakunta kyseenalaisti opetuspäällikön viran täyttämisen — Nyt selvitetään, voisiko Savonlinnan koulusuunnittelijan työt ja resurssit jakaa rehtoreille

Lautakunta hylkäsi esityksen rehtorin siirtämisestä opetyspäällikön virkaan. Lautakunta miettii, täytetäänkö uutta päällikövirkaa ollenkaan.

Kai Skyttä

Lautakunta esittää harkittavaksi, että koulusuunnittelijan tehtävät jaettaisiin rehtoreille.
Lautakunta esittää harkittavaksi, että koulusuunnittelijan tehtävät jaettaisiin rehtoreille.

Savonlinnan sivistyslautakunta ei hyväksynyt Kellarpellon koulun rehtorin siirtämistä opetuspäällikön virkaan.

Sen sijaan selvitetään, voisiko koulusuunnittelijan työt ja resurssit ohjata koulujen rehtoreille. Samalla selvitellään aluerehtorimallin soveltuvuutta kantakaupungin kouluihin. Lautakunta päätti asiasta yksimielisesti.

Lautakunnan mielestä on tarkkaan harkittava, täytetäänkö uusi päällikkövirka ja vaatisiko asia talousarviomuutoksen.

Vaihtoehtona on myös, että koulusuunnittelijan toimi täytetään, kun sen nykyinen haltija jää eläkkeelle.

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Kauppinen oli esittänyt, että eläköitymisen myötä vapautuva koulusuunnittelijan tehtävä jätettäisiin täyttämättä ja koulusuunnittelijan tehtävät jaettaisiin opetuspäällikölle ja muille viranhaltijoille.

Kellarpellon rehtorin virka olisi Kauppisen esityksen mukaan lopetettu ja opettajan virassa oleva henkilö olisi nimitetty koulun johtajaopettajaksi.

Kaupunki ollut ilman opetuspäällikköä vuodesta 2014 alkaen

Kaupunki on ollut ilman opetuspäällikköä vuodesta 2014 alkaen. Muun muassa kaupungin tarkastuslautakunta kiinnitti jo vuonna 2016 huomiota siihen, että opetuspäällikön puuttuminen tulee kaupungille kalliiksi.

Opetuspäällikön tehtäviin kuului aikoinaan perusopetuksen kehittämishankkeiden koordinointi. Kun opetuspäällikköä ei ole, hankerahoja epäiltiin jäävän saamatta. Lisäksi opetuspäällikön tehtäviin kuului opetussuunnitelmien ja opetuksen arvioinnin kehittämisen koordinointi.

Koulusuunnittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa lukuvuoden työaikojen suunnittelu, henkilöstön sijoittuminen, iltapäivätoiminnan suunnittelu sekä tukea tarvitsevien oppilaiden koulupaikkojen suunnittelu.

Juttua täsmennetty: Vaihtoehtona on myös uuden koulusuunnittelijan palkkaaminen