Tuomio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä aleni 3,5 vuoteen – Etelä-Savossa tapahtuneet rikokset olivat jatkuneet monen vuoden ajan

Hovioikeus ei löytänyt näyttöä yhteen syytekohtaan toisin kuin käräjäoikeus.

Hovioikeus lievensi Etelä-Savon käräjäoikeudessa annettua tuomiota, joka koski lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.
Hovioikeus lievensi Etelä-Savon käräjäoikeudessa annettua tuomiota, joka koski lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt kuudella kuukaudella tuomiota, jonka Etelä-Savon käräjäoikeus langetti viime vuoden toukokuussa. Kyse oli lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tekoon syyllistynyt mies on syntynyt vuonna 1980 ja rikos on tapahtunut Etelä-Savossa.

Ensimmäinen teko oli tehty vuonna 2009 ja hyväksikäyttö oli jatkunut usean vuoden ajan uhrin ollessa 5–13-vuotias.

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota syyksilukemisen ja rangaistuksen määräämisen osalta. Yhden syytteen hovioikeus hylkäisi. Hovioikeus katsoi, että vastaajalle langetettava oikeudenmukainen rangaistus on neljän vuoden sijaan 3,5 vuotta vankeutta.

Mies joutuu maksamaan uhrille henkisistä kärsimyksistä korvauksina 10 000 euroa ja tämän lisäksi uhrille aiheutuneesta psyykkisestä haitasta 4000 euroa. Korvaussummat pysyivät ylemmässä oikeusasteessa ennallaan. Mikkeliläinen mies on ollut vangittuna.

Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden päätöstä koskevat salassapitomääräykset. Oikeudenkäynnin asiakirjat on pidettävä salassa kokonaan tuomiolauselmaa ja julkista selostetta lukuun ottamatta 60 vuoden ajan.