Ministeriö: Kellojen siirtelystä luopumiselle yksimielinen kannatus

Sekä pysyvää talviaikaa että pysyvää kesäaikaa perusteltiin valon määrällä.

Raimo Eerola

Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa.
Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa.

Liikenne- ja viestintäministeriölle annetuissa lausunnoissa kannatettiin yksimielisesti kellojen siirtelystä luopumista.

Ministeriö kertoo tiedotteessa saaneensa 24 lausuntoa. Myös Otakantaa.fi-palvelussa järjestettyyn kansalaiskyselyyn saatiin runsaasti avoimia vastauksia.

Lausunnoissa pysyvää talviaikaa kannatettiin ihmisten terveyteen ja unirytmiin liittyvillä syillä. Talviaikaa kannatettiin myös erityisesti aloilla, joilla työt tyypillisesti alkavat aikaisin aamulla. Pysyvää talviaikaa pidettiin parempana myös arvopaperimarkkinoiden toimivuuden kannalta.

Pysyvää kesäaikaa kannattavissa lausunnoissa korostuivat valoisien iltojen myönteinen vaikutus liikenteen turvallisuuteen ja töiden jälkeen ulkoilmassa tapahtuvan liikunnan ja urheilun harrastamiseen.

Kansalaiset nostivat esiin terveysvaikutuksia  ja liikuntaa

Otakantaa.fi-palvelussa kesäajan kannattajien perusteluissa iltojen valoisuutta pidettiin tärkeänä harrastusten, hyvinvoinnin sekä lasten ja perheiden kannalta. Talviajan kannattajat toivat esille selvästi enemmän terveyteen liittyviä perusteluja mielipiteen valinnalle.

Vastausten perusteluissa oli lisäksi usein toive, että ratkaisu luodaan yhteistyönä naapurimaiden kanssa.

Avointen vastausten tarkastelun yhteydessä havaittiin, että niin sanottujen bottivastausten määrä oli koko kyselyn aineistossa jonkin verran aiemmin havaittua suurempi. Oikeusministeriön analyysin mukaan tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kyselyn tuloksiin.

Ehdotuksen käsittelyä jatketaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ensi vuoden puolella. Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa.

Otsikkoa korjattu kello 16.17.