Hallinto-oikeus hylkäsi Heinäveden kunnanjohtajavaalia koskevat valitukset

Oikeus totesi, että kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista voidaan valita virkaan joku muukin kuin kokenein ja että kunnan asioita käsiteltäessä viranhaltijaa ei tee jääviksi se, jos hänen esimiehensä on jäävi.

Marleena Liikkanen

Kari Kuuramaa valittiin Taipalsaaren kunnanjohtajaksi marraskuussa 2018. Aiemmin samana vuonna hän oli valittanut Heinäveden kunnanjohtajavaalista.
Kari Kuuramaa valittiin Taipalsaaren kunnanjohtajaksi marraskuussa 2018. Aiemmin samana vuonna hän oli valittanut Heinäveden kunnanjohtajavaalista.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Heinäveden kunnanjohtajan valintaa koskevat valitukset. Heinäveden valtuusto valitsi Maarika Kasosen kunnanjohtajaksi huhtikuussa 2018. Toinen valittajista oli Enonkosken silloinen ja Taipalsaaren nykyinen kunnanjohtaja Kari Kuuramaa. Kuuramaa aloitti virassaan Taipalsaarella tammikuussa 2019.

Valitusperusteena oli se, että kunnanjohtajan virkaa ei laitettu uudelleen hakuun sen jälkeen, kun vuonna 2016 tehty valinta oli oikeudessa muotovirheen takia kumottu. Valmistelijana toiminutta Heinäveden vs. kunnansihteeriä valittajat epäilivät esteelliseksi, koska hän oli valituksi tulleen vs. kunnanjohtaja Kasosen alainen. Lisäksi Kuuramaalla oli kunnallishallinnon johtotehtävistä pitempi kokemus kuin valituksi Kasosella.

Oikeus totesi, että uutta hakua ei tarvittu, koska virhe oli tapahtunut valtuuston kokouksessa, jossa virkavaali tehtiin. Oikeus oli kumonnut edellisen virkavaalin, koska kunnanjohtajan virkaa hakenut ja sivistysjohtajan virkaa tuolloin hoitanut Kasonen istui vaalin aikana johtoryhmälle valtuustosalissa varatussa paikassa.

Oikeus totesi myös, että kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista voidaan valita virkaan joku muukin kuin kokenein ja että kunnan asioita käsiteltäessä viranhaltijaa ei tee jääviksi se, jos hänen esimiehensä on jäävi.