Savonlinnan kouluverkkoratkaisuun ei löytynyt uusia vaihtoehtoja — Illalla valtuustossa nähdään, käsitelläänkö asia vai ei

Itä-Savo kertoo verkkosivuillaan kaupunginvaltuuston kokouksen päätöksistä iltasella.

Tuija Pauhu

Savonlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 4. kesäkuuta kello 18 alkaen. Kokouksen alkupäässä käsitellään Savonrannan ja Kerimäen vanhainkotien kohtaloa sekä mahdollisesti koulujen kohtaloa.
Savonlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 4. kesäkuuta kello 18 alkaen. Kokouksen alkupäässä käsitellään Savonrannan ja Kerimäen vanhainkotien kohtaloa sekä mahdollisesti koulujen kohtaloa.

Savonlinnan valtuustoryhmät eivät neuvonpidossaan sunnuntaina löytäneet kouluverkkoratkaisuun kompromissia, jolla olisi edellytykset tulla hyväksytyksi kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina.

Itä-Savo kertoo verkkosivuillaan kaupunginvaltuuston kokouksen päätöksistä iltasella.

Esityslistan mukaan ensimmäisenä asiana käsitellään esitykset Kerimäen ja Savonrannan vanhainkotien lakkauttamisesta.

Sen jälkeen ovat vuorossa tälle vuodelle esitetyt lisämäärahat, joista suurin on sosiaali- ja terveysmenojen seitsemän miljoonan euron lisämääräraha.

Kolmantena listalla on kysymys kouluverkosta.

Valtuusto saattaa muuttaa asioitten käsittelyjärjestystä.

Noin puolet valtuutetuista haluaisi nyt päättää kaikkien koulujen säilyttämisestä, toinen puoli haluaisi päättää asiasta vasta syksyllä

Noin puolet — mahdollisesti yli puolet — valtuutetuista kannattaa kaupunginhallituksen enemmistön esitystä, jonka mukaan mitään kouluja ei lähivuosina lakkauteta.

Ainakin keskusta, vihreät ja ilmeisesti kristillisdemokraatit pitävät kiinni siitä, että kouluja ei lakkauteta, jos niiden oppilasmäärä esioppilaat mukaan lukien on vähintään 25.

Noin puolet — ainakin SDP ja kokoomus — haluavat palauttaa kysymyksen kouluverkosta valmisteluun ja päättää asiasta vasta syksyllä.

— Kouluverkkotyöryhmä ei ole täyttänyt valtuuston sille antamaa toimeksiantoa eli etsinyt säästöjä ja sopeuttanut kouluverkkoa vähenevään oppilasmäärään, sanoo SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Karoliina Helander.

Helander kertoo, että SDP ei myöskään ole valmis hyväksymään veronkorotuksia, jotka koulujen säilyttämisestä aiheutuisi.

SDP:n Helander: Pöydällepano on aina hankala ratkaisu

SDP:n äänet yksinäänkin riittäisivät esityksen pöydällepanoon, jos asia ei tule ensimmäisessä äänestyksessä palautetuksi valtuustoon. Pöydällepanoon riittäisi neljännes valtuutetuista eli 13 valtuutettua.

SDP:n Helander sanoo, että ryhmän ensisijainen tavoite on valmisteluun palauttaminen.

— Pöydällepano on aina hankala ratkaisu, Helander sanoo.

Pöydälle jätettyä asiaa ei voi valmistella lisää, vaan se on tuotava samassa muodossa valtuustoon syksyllä. Helander kertoo toivoneensa, että asia olisi voitu palauttaa yksissätuumin valmisteluun.

— Jos olisin ollut keskustan ja kumppanien asemassa ja jos olisin varma siitä, että oma ehdotukseni on hyvin valmisteltu ja perusteltu, niin miksi en olisi halunnut asiaa valmisteltavan lisää, Helander kysyy.

Demareitten mielestä kehys kuuluu kaupunginhallituksen päätettäväksi

Valtuuston päätettäväksi tulee myös ensi vuoden budjettikehys sekä seuraavien vuosien taloussuunnitelmakehys. Kehykseen sisältyy veronkorotuksia vuosille 2020 ja 2021.

Helander kertoo, että SDP:n mielestä talousarvion valmisteluohjetta ja kehystä ei pitäisi valtuustossa käsitellä lainkaan. Koskaan aiemmin ei kehystä ole tuotu valtuustolle hyväksyttäväksi vaan ainoastaan tiedoksi.

— Budjettikehyksestä päättäminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Jos se nyt käsitellään valtuustossa, se saattaa olla ennakkotapaus ja jatkossa kaikki valmistelupäätökset pitää tuoda valtuustoon, Helander sanoo.

Helander huomauttaa, että valtuusto joka tapauksessa päättää vuoden 2020 veroprosentista vasta vuoden 2019 lopulla ja vuoden 2021 veroprosentista vasta vuoden 2020 lopulla. Ensi vuoden talousarvion valtuusto hyväksyy ensi syksynä.

Keskustan Härkönen: Remonttilaskelmissa epäjohdonmukaisuutta

Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Reima Härkönen löysi sunnuntain neuvottelujen jälkeen uuden epäjohdonmukaisuuden virkamiesten esityksestä, jonka mukaan lähivuosina olisi lopetettu Kallislahden, Louhen ja Juvolan koulut sekä viiden vuoden kuluttua Nätkin koulu.

— Virkamiesten laskelmien mukaan koulujen säilyttäminen aiheuttaisi 18,25 investoinnit, joiden vuosipoistot 30 vuoden poistoajalla lisäisivät käyttömenoja noin 600 000 euroa vuodessa. Miten nämä 18,25 miljoonan euron investoinnit neljään kouluun ovat selitettävissä, kun kuluvan vuoden talousarviokirjan mukaan kaikkien peruspalvelukiinteistöjen korjausvelka on yhdeksän miljoonaa euroa, Härkönen kysyy.

Korjausvelka tarkoittaa summaa, joka rakennusten korjaamiseen pitäisi käyttää, jotta ne säilyttäisivät arvonsa.

Kaupunginhallitus on esittänyt, että Kallislahden, Louhen ja Juvolan koulut säilytettäisiin ja niitä pidettäisiin kunnossa kunkin koulun vuotuisilla korjausvelkarahoilla.

Nätkin koululle kaupunginhallitus esittää kouluverkkotyöryhmän ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti rakennettavaksi vuokrakoulua määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa kello 18.