Tutkija Hanna Nygren tarvitsee Savonlinnan teknologiayritysten apua: Nyt tutkitaan teknologiatöihin vaihtaneiden ajatuksia

Hanna Nygren tekee väitöskirjaa siitä, kuinka aikuisena opitaan teknologia-ammatti. Nyt hän tarvitsee apua Savonlinnan alueen teknologiayrityksistä.

Hanna Nygren tekee Jyväskylän yliopiston alaisuudessa tutkimusta siitä, kuinka aikuisten teknologiaopetusta voisi kehittää. Nyt hän tarvitsee Savonlinnan alueen teknologiayritysten yhteistyötä.
Hanna Nygren tekee Jyväskylän yliopiston alaisuudessa tutkimusta siitä, kuinka aikuisten teknologiaopetusta voisi kehittää. Nyt hän tarvitsee Savonlinnan alueen teknologiayritysten yhteistyötä.

Savonlinnalainen Hanna Nygren tekee Jyväskylän yliopiston alaisuudessa tutkimusta työikäisten teknologiataidoista. Kohderyhmä ovat erityisesti ne, jotka ovat aikuisiällä opetelleet uuden teknologiaan liittyvän ammatin.

Nyt Nygren tarvitsee Savonlinnan alueen teknologiayritysten apua: tutkimukseen tarvitaan haastateltavia. Haussa on parikymmentä teknologia-alan aikuiskoulutuksen läpikäynyttä henkilöä, jotka työskentelevät teknologiayrityksissä.

— Savonlinnan seudulla on useita tämänkaltaisia yrityksiä, joten toivon, että moni lähtisi mukaan. Tutkimuksella pyritään vastaamaan siihen, miten meidän tulisi järjestää koulutusta työelämän muutosta silmällä pitäen ja siihen, kuinka yksilö parhaiten oppii teknologiataitoja, kertoo Nygren.

— Tutkimuksen aineistona on muun muassa OECD-maissa toteutettavan, laajan PIAAC-tutkimuksen data sekä tutkimusaineisto, jota pyrin saamaan Etelä-Savon yritysten kautta. Savonlinnan alueella on useita uusiakin teknologia-alan yrityksiä, joissa työskentelee aikuiskoulutuksen läpikäyneitä. Olisi hienoa, jos yritykset lähtisivät mukaan yhteistyöhön, jotta saisin tarvittavaa tutkimusmateriaalia.

Tutkimus tehdään anonyymisti. Vastanneiden nimiä ei näy missään. Kyselyyn osallistuminen kestää alle tunnin.

— Tarkoitus on tehdä avoimia kysymyksiä työntekijöiden suhteesta teknologiaan, sen oppimiseen ja henkilöiden taustaan. Mitään valmistautumista ei tarvita, vaan haetaan tietoa yksilöiden kokemuksista ja ajatuksista teknologia-ammatin oppimisessa.

— Oma tutkimukseni on osa laajaa projektia, jolla pyritään muun muassa kehittämään teknologia-alan koulutusta. Yrityksen hyötyvät siis epäsuorasti tutkimuksen tuloksista. Koulutuksen kehittäminen ja sen ongelmakohtien löytäminen on kaikille tärkeää.

Soila Puurtinen

 - Oma työni on laajaa kokonaisuutta, jonka päämääränä on kehittää aikuisten teknologiaopetusta. Nyt tarvitsen Savonlinnan alueen teknologiayritysten apua, kertoo Nygren.
 - Oma työni on laajaa kokonaisuutta, jonka päämääränä on kehittää aikuisten teknologiaopetusta. Nyt tarvitsen Savonlinnan alueen teknologiayritysten apua, kertoo Nygren.

Nygren toivoo, että häneen ottaisivat yhteyttä Etelä-Savon alueen alueen yrityksiä, jotka rekrytoivat teknologia-alan työntekijöitä ja kouluttavat heidät työskentelemään yrityksessään.

—Toivoisin pääseväni haastattelemaan työntekijöiden ajatuksia teknologiataidoista, sanoo Nygren.

Hanna Nygren työskenteli aikaisemmin projektitutkijana ja opettajankouluttajana Savonlinnan kampuksella. OKL:n ovien sulkeuduttua hän siirtyi kaupungin koulutusvientihankkeen kautta Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselle MFG4.0-hankkeeseen. Hankkeessa on mukana neljä yliopistoa, joista yksi on Jyväskylä.

Hanketta rahoittaa strateginen tutkimusneuvosto.

Nygren tekee nyt kasvatustieteen väitöskirjaa aikuisten teknologiataidoista Jyväskylän yliopistolle.

— Olen siis projektitutkija ja ja “kasvatustieteen indianajones”. Asun joka toisen viikon Jyväskylässä, joka toisen Savonlinnassa. Jyväskylä on ottanut minut hyvin vastaan, silti koti ja sielu ovat Saimaalla, sanoo Nygren, joka harrastaa uintia, elinikäistä oppimista ja liikuntapsykologian opiskelua.

Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen hanna.nygren@jyu.fi tai soittaa Nygrenin työnumeroon +358 40 8054324