Kirurgitkin aiotaan laittaa reissaamaan — Tarkoitus on, että sama leikkaava lääkäri tutkii potilaan kotikaupungin poliklinikalla riippumatta siitä, missä kirurgi asuu ja missä potilas leikataan

Tärkeintä Paajasen mukaan on, että laadukas päivystys säilyy molemmissa sairaaloissa, koska se pelastaa eniten ihmishenkiä. Päivystys edellyttää leikkaustoimintaa.

Antti Varonen

Hannu Paajasen mukaan pääperiaate on, että Mikkelistä Savonlinnaan siirretään leikkauksia samassa mitassa kuin Savonlinnasta Mikkeliin. Työnjakomallista päätetään huhtikuussa.

Sosterin ja Essoten yhteinen kirurgian vastaava ylilääkäri Hannu Paajanen pitää kiinni siitä, että leikkauksia siirretään Savonlinnasta Mikkeliin samassa mitassa kuin Mikkelistä Savonlinnaan.

— Savonlinnassa säilyy päivystys, kirurgian yksiköt, poliklinikat ja leikkaussalit, Paajanen sanoo.

Leikkauspotilaitten lisäksi molempien kaupunkien kirurgit joutuvat jatkossa säännöllisesti matkustamaan naapurikaupunkiin joko poliklinikalle tutkimaan naapurikaupungissa asuvia leikkauspotilaitaan tai leikkaamaan kotikaupungin poliklinikalla tutkimiaan potilaita.

— Ideana on, että sama lääkäri tutkii potilaan lähipoliklinikalla, leikkaa hänet ja tekee taas jälkiseurannan lähipoliklinikalla. Sillä tavalla syntyy potilassuhde, Paajanen sanoo.

Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat aloittavat kirurgian työnjaon todennäköisesti ensi syksynä tai viimeistään vuodenvaihteessa. Paajanen antaa leikkaustoiminnan työnjaosta huhtikuun puolivälissä selvityksensä yhdessä esimiehensä, Savonlinnan keskussairaalan vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkosen kanssa.

— Erilaisia malleja on olemassa, mutta ei mitään varmaa.
Paajanen aloitti virassaan maaliskuun alussa.

Leikkaussalien työnjakoa ruvetaan tekemään, koska jatkossa asetus määrittelee tietyille leikkauksille minimimäärät, joiden on täytyttävä sairaalakohtaisesti.

Maakunnan sisäisellä keskittämisellä sairaalat laskevat pelastavansa Etelä-Savoon vuosittain noin tuhat leikkausta, jotka muussa tapauksessa siirtyisivät muihin maakuntiin.

Noin sata leikkausta vuodessa siirtyy keskittämisasetuksen takia väistämättä maakunnan ulkopuolelle.

Keskittää voi muitakin kuin keskittämisasetuksen säätelemiä leikkauksia

Polven ja lonkan tekonivelleikkauksia on suurin osa keskittämisasetuksen piiriin tulevista leikkauksista, 600—700 leikkausta vuodessa koko maakunnassa. Toiseksi suurin ryhmä on rintarauhaskirurgia.

Julkisuudessa on jo aiemmin todettu, että Mikkeliin on keskitettävä vaativat vatsan alueen leikkaukset, joissa on suuri komplikaatioriski ja joiden jatkohoito usein vaatii tehohoitoa.

Paajanen huomauttaa, että keskittämisasetuksen piirissä olevan kirurgian lisäksi on paljon leikkauksia, jotka voidaan keskittää Mikkelistä Savonlinnaan, jos luvut eivät muuten täsmää.

— Yksi malli olisi, että Savonlinnaan siirrettäisiin polventähystyksiä, käsikirurgiaa sekä plastiikkakirurgisia haavanhoitoleikkauksia, joita ikäihmisille tehdään paljon.

Tärkeintä Paajasen mukaan on, että laadukas päivystys säilyy molemmissa sairaaloissa, koska se pelastaa eniten ihmishenkiä. Päivystys edellyttää leikkaustoimintaa.

Paajanen kertoo, että hänen Savonlinnassa asuva äitinsä henki on kolmesti pelastettu Savonlinnan päivystyksessä.

Paajasen mielestä kirurgian päivystys pitää tehdä virkatyönä. Nyt Savonlinnassa takapäivystyksistä noin kolmanneksen hoitaa vieraileva kirurgi.

Sairaaloitten yhdistämisen jälkeen on ajateltu järjestää niin, että 7—8 mikkeliläistä kirurgia tekisi Savonlinnassa virkatyönä poliklinikkatyötä ja päivystystä.- Hannu Paajanen

— Sairaaloitten yhdistämisen jälkeen on ajateltu järjestää niin, että 7—8 mikkeliläistä kirurgia tekisi Savonlinnassa virkatyönä poliklinikkatyötä ja päivystystä, Paajanen sanoo.

Paajasen mukaan mikkeliläiset kirurgit ovat kertoneet olevansa suostuvaisia järjestelyyn.

Mikkelissä on nyt 14 kirurgisten alojen erikoislääkäriä viroissa. Savonlinnassa on kolme kokoaikaista kirurgian erikoislääkäriä ja kaksi osa-aikaista.

Erikoistuvia lääkäreitä molemmissa sairaaloissa on enemmän, mutta päivystyksessä pitää olla vähintään takapäivystäjänä ja nopeasti tavoitettavissa erikoislääkäri.

Paajasen mukaan maakuntaan tarvitaan 6—7 virkakirurgia lisää, kunhan toimintamalli saadaan sovittua. Uudet kirurgit työskentelevät molemmissa sairaaloissa riippumatta siitä, missä asuvat ja mihin leikkaukset on keskitetty.

Kuntayhtymähallitukset päättävät leikkaustoiminnan työnjaosta huhtikuussa.