Keskustan valtuustoryhmä jätti kuntalaisaloitteen Olavinkadun fiksaamisesta: Epäkohdat korjattava ensi kesään mennessä

Aloitteessa todetaan, että remontti sujuvoitti kevyen liikenteen toimivuutta Olavinkadulla, mutta autojen osalta syntyi pullonkauloja, joista pahimpana mainitaan Kauppatorin valoristeys Pitkänsillan päässä.

Tuija Pauhu

Tässä risteyksessä ovat Olavinkadun pullonkaulat. Liikenne ruuhkautuu, kun kaistoja on vain yksi. Lisäksi aseman puoleiselta parkkipaikalta Olavinkadulle on vaikea ajaa kuorma- tai muulla isolla autolla käännöksen jyrkkyyden vuoksi.
Tässä risteyksessä ovat Olavinkadun pullonkaulat. Liikenne ruuhkautuu, kun kaistoja on vain yksi. Lisäksi aseman puoleiselta parkkipaikalta Olavinkadulle on vaikea ajaa kuorma- tai muulla isolla autolla käännöksen jyrkkyyden vuoksi.

Keskustan valtuustoryhmä Savonlinnassa tiedotti tiistaina toimittaneensa kuntalaisaloitteen teknisen lautakunnan kokoukseen.

Aloitteessa vaaditaan Olavinkadulle remontissa syntyneiden ongelmapaikkojen korjaamista.

Aloitteessa todetaan, että remontti sujuvoitti kevyen liikenteen toimivuutta, mutta autojen osalta syntyi pullonkauloja, joista pahimpana mainitaan Kauppatorin valoristeys Pitkänsillan päässä.

— Risteyksen on tehnyt huonosti toimivaksi se, että remontin jälkeen sillalle on jäänyt vain yksi kaista suuntaansa. Toinen, toimimaton kohta Olavinkadulla on käännyttäessä Marski Datan toimiston kohdalta oikealle Olavinkadulle. Isommalla autolla ei käännöstä mahdu tekemään, todetaan kuntalaisaloitteessa.

Keskustan kaikkien kuudentoista valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että Savonlinnan kaupungin tekninen toimi tarttuu epäkohtiin ja korjaa ne kesään 2020 mennessä.

— Ymmärryksemme mukaan riittäisi, jos kyseisen risteyksen suojatien keskikoroketta kavennettaisiin ja samalla oikaistaisiin torin puoleinen jalkakäytävä siten, että se ei ulottuisi ajoradan puolelle. Näillä toimilla saataisiin itään soljuvaa liikennettä ohjattua kahdelle kaistalle.

Aloitteessa todetaan lopuksi vielä, että Kauppatorin uuden kaavamuutoksen ei tule sisältää vastaavia pullonkauloja.

Uusimmat uutiset