Perinnebiotooppien, lintuvesien ja lähteikköjen kunnostamiseen etsitään tekijöitä – Myös laiduntajia tarvittaisiin

Työ sopii yrityksille, yhteisöille ja talkooporukoille. Tarjolla on esimerkiksi harvennusta, raivausta, niittoa ja ojien täyttöä.

Etelä-Savon ely-keskus etsii toimijoita kunnostamaan ja hoitamaan arvokkaita perinnebiotooppeja.
Etelä-Savon ely-keskus etsii toimijoita kunnostamaan ja hoitamaan arvokkaita perinnebiotooppeja.

Etelä-Savon ely-keskus etsii toimijoita kunnostamaan ja hoitamaan Etelä-Savon heikentyneitä luonnonympäristöjä. Kunnostuksen kohteita ovat muun muassa perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet, sekä lintuvedet ja lähteiköt. Kunnostukset hankitaan ostopalveluina.

Kunnostustoimia ovat esimerkiksi puuston harvennukset, vesakon ja pensaikon raivaukset, aitojen pystyttämiset ja vieraslajien torjunta, ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaans.

Ely-keskus etsii arvokkaille myös perinnebiotooppilaitumille laiduntajia. Niitä kaivattaisiin erityisesti Enonkoskelle, Savonlinnaan, Anttolaan, Juvalle ja Mäntyharjuun.

Kunnostajia tarvittaisiin myös lintuvesille ja ennallistajia lähteille ja lähteiköille. Hoitotoimia näillä alueilla voivat olla esimerkiksi ruovikon murskaus, juurakon äestys, koe- ja hoitokalastus, vesikasvillisuuden niitto, patojen rakentaminen, ojien täyttö ja ojalinjojen raivaukset.

Tällä hetkellä mahdolliset lähteiden ja lähteiköiden ennallistamiskohteet sijaitsevat Punkaharjulla, mutta mahdollisia kohteita etsitään myös muualta maakunnasta.

Ely-keskus toivoo, että kunnostustyötä tarjoavat ottavat yhteyttä ely-keskukseen sähköpostilla tai puhelimitse.

Otamme mielellämme vastaan ilmoituksia mahdollisista arvokkaista perinnebiotooppikohteista, jotka kaipaavat kunnostustoimenpiteitä, kuten raivauksia, niittoa tai laidunnusta. — Hanna Huovinen

Työpanoksesta tai eläimistä voi ilmoittaa myös Laidunpankkiin, jolloin tiedot ovat kootusti ja valtakunnallisesti saatavilla.

Ely-keskus haluaisi myös tietoa arvokkaista perinnemaisemista

Vaikka kartoituksia on tehty, on Etelä-Savossa varmasti vielä arvokkaitakin perinnemaisemakohteita, jotka eivät ole ely-keskuksen tiedossa.

– Otamme mielellämme vastaan ilmoituksia mahdollisista arvokkaista perinnebiotooppikohteista, jotka kaipaavat kunnostustoimenpiteitä, kuten raivauksia, niittoa tai laidunnusta, sanoo keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Huovinen ely-keskuksen tiedotteessa.

Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä ilman maanomistajan suostumusta.

Kunnostukset ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Viime vuonna ely-keskuksessa keskityttiin Helmi-kohteiden maastokartoituksiin. Vuonna 2021 painopiste siirtyy osin kohteiden kartoituksista kunnostuksiin.

Luetuimmat