Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen kirjattu edelleen kehittämistavoitteeksi maakuntaohjelmaan

Väestömuutos maakunnassa on ollut suurinta Parikkalassa.

Soila Puurtinen

Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kautta kulkee pääasiassa puutavaraa, mutta myös jonkin verran henkilöliikennettä.
Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kautta kulkee pääasiassa puutavaraa, mutta myös jonkin verran henkilöliikennettä.

Parikkalan kunnanhallituksella ei ollut lisättävää Etelä-Karjalan maakuntaohjelman luonnokseen ja sen ympäristöselostukseen.
Ohjelma yltää vuoteen 2021.


Se linjaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.
Asiakirja sovittaa myös yhteen alueen tahtotilan ja kansallisen ja EU-politiikan ja ohjaa aluekehitysvarojen käyttöä ja kehittämistoimintaa maakunnassa.

Ohjelman kärkivalinnoissa avainsanoja ovat välitön ja välittävä, yritteliäs, kestävä, vastuullinen ja kansainvälinen Etelä-Karjala.

Kärkivalinnat on esitetty yleisellä ja helposti ymmärettävällä tavalla, mutta ne eivät kovin paljon erota Etelä-Karjalaa muista maakunnista.

Parikkalan osalta on kirjattu tavoitteeksi Parikkala−Syväoron rajanylityspaikan avaaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi sekä rajalle johtavan Kolmikannantien parannus ja rajanylityspaikan kehittäminen, muun muassa uusi raja-asemarakennus.

Väestömuutos kunnittain on vuosina 2011-2016 ollut suurinta Parikkalassa (-10,3 %).
Asutus maakunnassa on keskittynyt Lappeenrannan ja Imatran alueelle ja maaseutualueella on entistä enemmän asumattomia alueita.

— Parikkalan haja-asutusalueella asuu enemmän ihmisiä kuin taajamissa. Taajamien palvelut kiinnostavat ja samalla haja-asutusalueiden palvelujen käyttävät vähenevät, mikä vähentää puolestaa palvelutarjontaa, todetaan ohjelmassa.

Karjala nojaa edelleen metsäteollisuuden varaan. Se näkyy myös maakuntaohjelman kansikuvassa: puuta on pystyssä, pinolla ja etualalla liplattaa vesi.
Se voisi kuvata Saimaan ääretöntä brändiarvoa, joka avaa mahdollisuuksia luontomatkailulle.

Yksi selkeä maakunnan vahvuus on Venäjän läheisyys matkailulle.
Metsäklusterin uusiutuminen todetaan maakunnan tulevaisuuden kannalta keskeiseksi kysymykseksi.

Uusimmat uutiset