Biokasvu-hanke nostaa Savonlinnan kuitulaboratorion osaamista

Toimenpiteitä ovat uusien kuitumateriaalituotteiden sekä valmistusprosessien kehittäminen ja asiantuntijuuden lisääminen Xamkin Savonlinnan tutkimuslaboratorioissa.

Antti Varonen

Savonlinnan Kuitulaboratoriossa ja Elektroniikan 3K-tehtaassa työskentelee Biokasvu-projektissa kuusi asiantuntijaa.
Savonlinnan Kuitulaboratoriossa ja Elektroniikan 3K-tehtaassa työskentelee Biokasvu-projektissa kuusi asiantuntijaa.

Biokasvu-hanke kasvattaa Savonlinnan kuitulaboratorion tutkimusyksikön metsäbiotalouden osaamista ja palvelukapasiteettia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 953 906 euroa. Päärahoittajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö, muut rahoittajat ovat Xamk ja Savonlinnan kaupunki.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratoriossa ja Elektroniikan 3K-tehtaassa työskentelee Biokasvu-projektissa 6 asiantuntijaa.

Kuitulaboratoriolla on jo nyt asiakkaina suuri joukko Suomessa toimivia yrityksiä metsäteollisuuden, kemian sekä teknologiateollisuuden aloilta.

Lisää vaikuttavuutta haetaan kehittämällä valmiuksia palvella kansainvälistä kasvua hakevia yrityksiä. Laboratorion kanssa kehitystyötä tekevät yritykset ovat onnistuneet luomaan jopa satojen miljoonien eurojen vientiliiketoimintaa.

Suomessa on kehitteillä biotalouden alalla erikoistuneita arvoketjuja muun muassa kuitupohjaisten pakkausten sekä ligniinin jalostuksen aloilla.

Savonlinnan painoarvo vahvistuu Suomen biotalouden kehittämisverkostossa.

— Kuitulaboratoriolla on jo nyt tärkeä rooli Suomen biotalouden edistämisessä. Projektin toivotaan lisäävän yhteistyötä alan teollisuuden, Aalto-yliopiston, VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, sanoo johtaja Reijo Munther työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat uusien kuitumateriaalituotteiden sekä valmistusprosessien kehittäminen ja asiantuntijuuden lisääminen Xamkin Savonlinnan tutkimuslaboratorioissa.

Yritysten kanssa tehdään kehitysprojekteja, jotka lisäävät biomassojen hyödyntämistä sekä uusien teknologioiden soveltamista. Lisäksi kiertotalouden osaamista vahvistetaan alueen yritysverkostoissa.

Soila Puurtinen

Kuitulaboratorion sisällä kehitellään vaikka mitä mielenkiintoista puupohjaisista materiaaleista.
Kuitulaboratorion sisällä kehitellään vaikka mitä mielenkiintoista puupohjaisista materiaaleista.

Hankkeessa otetaan käyttöön digitaalinen kokeilualusta, joka mahdollistaa mittausdatan käsittelyn teollisuussovelluksissa.

— Haluamme tukea digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa muun muassa alan insinöörikoulutuksessa, kertoo kehitysjohtaja Jari Kapanen Andritz Automation -osastolta Itävallasta.

Teollisen internetin alustaksi rakennetaankin parhaillaan Metris IOT -järjestelmää yhteistyössä Andritz Oy:n kanssa. Järjestelmä täydentää Kuitulaboratorion digitaalisia työkaluja tarjoten korkeakoululle ja yrityksille ainutlaatuiset mahdollisuudet tietotekniikan sovelluskehitykseen ja testaamiseen.

Myös muovia korvaavien puukuitupohjaisten materiaalien testaaminen 3D-tuloksessa on hankkeessa kehityksen kohteena.

Savonlinnassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun järjestämiin 3D-tulostusteknologian koulutuksiin on osallistunut kymmeniä henkilöitä.

Alueella on myös yrityksiä, jotka suunnittelevat investointeja uuteen teknologiaan.