Itä-Savo 40 vuotta sitten 20.9.1978: Uusi urheilukenttä nopeasti Rantasalmelle

Rantasalmella lähdetään viemään urheilukenttähanketta ripeästi eteenpäin. Asiaa eteenpäin viemään nimitti Rantasalmen kunnanhallitus maanantaisessa

kokouksessaan urheilukentän suunnittelutoimikunnan.

Toimikuntaan nimitettiin jäseniksi Teuvo Jauhanen, Unto Keinänen, Voitto Vihavainen, Pertti Auvinen, Pekka Hynninen ja Jukka Salo. Pekka Hynninen nimettiin toimikunnan kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi. Salo toimii sihteerinä.

Rantasalmella kiirehtii urheilukenttähanketta urheilulautakunta. Lautakunnan mukaan mm.

urheilun kehittämis- ja harras- tusmahdollisuuksien esteenä on ollut kunnollinen ja täydet mitat täyttävän urheilukentän puute.

Viitoitus slalomrinteille

Ruunavuoren slalomrinteille löytää asianharrastaja tämän jälkeen entistä helpommin. Tekninen lautakunta sai nimittäin kaupunginhallitukselta tehtäväksi viitoittaa tien slalomrinteille.

Viitoitus on pysyvä ja se alkaa Poukkusillasta.

Matkailulautakunta toivoo viitoituksen valmistuvan tämän vuoden joulukuuhun mennessä.

OKL:n opettajat

Joensuun korkeakoulun

hallitus on määrännyt kuvaamataidon opettaja Riitta Suomen kuvaamataidon päätoimiseksi tuntiopettajaksi Savonlinnan opettajankoulutuslaitokseen lukuvuodeksi 1978—79 ja käsityönohjaaja Viljam Luukkasen teknisen käsityön päätoimiseksi tuntiopettajaksi Savonlinnan OKL:n normaalikouluun lukuvuodeksi 1978—79.

Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa esittelee normaalikoulua koskevat asiat rehtori Kalervo Seppälä.

Uusimmat uutiset