Etelä-Savon metsistä kertyi viime vuonna ennätykselliset kantorahatulot — Myös metsäteollisuus antaa maakunnassa isolle joukolle ihmisiä töitä

Etelä-Savon metsäneuvosto koolla viimeistä kertaa. Uusi neuvosto aloittaa työnsä ensi syksynä.

Raimo Eerola

Etelä-Savossa oli viime vuonna metsätöissä vilkasta. Siitä kertovat maakunnan metsien viime vuoden huomattavan isot kantorahatulot.
Etelä-Savossa oli viime vuonna metsätöissä vilkasta. Siitä kertovat maakunnan metsien viime vuoden huomattavan isot kantorahatulot.

Etelä-Savon metsien kantorahatulot kasvoivat merkittävästi viime vuonna verrattuna vuoteen 2017.

Etelä-Savossa metsistä saatiin kantorahatuloja viime vuonna ennätykselliset 323 miljoonaa euroa. Tulot nousivat vuoden takaiseen verraten 20 prosenttia, ja kokonaistuotto oli peräti 12,4 prosenttia koko Suomen kantorahatuloista.

Etelä-Savon metsäneuvosto saattoi kokouksessaan todeta, että maakunnan metsien kehitys näyttää hyvältä nyt ja jatkossa.

Metsätaloudella on neuvoston mukaan merkittävä rooli maaseudun elinvoiman säilyttäjänä kantorahatulojen lisäksi puunhankinnan ja metsänhoidon vuoksi.

Puunkorjuun yli 80 miljoonan euron liikevaihdosta samoin kuin autokuljetusten lähes 60 miljoonan euron liikevaihdosta iso osa hyödyttää juuri maaseudulla toimivia yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

Neuvosto muistuttaa edelleen siitä, että Etelä-Savon teollisesta työvoimasta lähes 30 prosenttia tekee töitä metsäteollisuudessa.

Metsätalous ja metsäteollisuus kohentavat kerrannaisvaikutuksineen maakunnan bruttokansantuotetta laskelmien mukaan yli viidenneksellä.

Noin puolet Etelä-Savon metsistä koostuu varttuneista kasvatusmetsistä ja uudistuskypsistä metsistä, eivätkä huippuvuosien hakkutavoitteiden ylityksetkään heilauta neuvoston arvion mukaan maakunnan metsien kehitystä.

Metsäneuvosto toivoo hyvän puun kysynnän ja hakkuutulojen innostavan eri toimijoita entistä kattavampaa metsienhoitoon.

Neuvosto myös toteaa, että metsien monimuotoisuuden säilyttäminen ja vesiensuojelu pitää huomioida kaikessa metsätaloudessa.

Metsien monikäytön ja uusien tuotteiden nähdään niin ikään antavan uusia mahdollisuuksia metsien hyödyntämiseen.

Etelä-Savon metsäneuvosto toimii Suomen Metsäkeskuksen maakunnallisena yhteistyöelimenä. Etelä-Savon metsäneuvosto tarkasteli metsien merkitystä ja mahdollisuuksia hiljattain toimikautensa viimeisessä kokouksessa.

Keskustelu oli samalla evästystä uudelle metsäneuvostolle, joka aloittaa työnsä ensi syksynä. Uuden neuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa alueellisen metsäohjelman laatiminen vuosiksi 2021–2025.

Uuteen metsäneuvostoon nimitetään toukokuussa entiseen tapaan korkeintaan 15 jäsentä. Neuvoston jäsenet nimittää nelivuotiskaudeksi maa- ja metsätalousministeriö.

Kaikkiaan alueellisia metsäneuvostoja on eri puolilla maata neljätoista. Niiden lisäksi maassa toimii valtakunnallinen metsäneuvosto, jossa on mukana myös ministeriöiden edustus.

Neuvostossa toimii hyvin monipuolinen edustajien joukko

Etelä-Savon metsäneuvoston puheenjohtaja Sari Lantta kertoo, että alueelliset neuvostot seuraavat maakuntansa metsien tilaa, ja neuvosto voi myös antaa lausuntoja tarvittaessa.

Neuvostossa on mukana hyvin monenlaisten sidosryhmien edustajia. Edustettuina on esimerkiksi metsäteollisuuden, metsänomistajien samoin kuin luonnonsuojelujärjestöjen ihmisiä.

— Äänensä saa kuuluviin niin julkishallinnon, yrityselämän kuin kansalaisjärjestöjen edustajat. Itse olen kokenut, että neuvostossa on käyty rakentavaa keskustelua. Keskusteluun voi nopeasti nousta joskus hyvin ajankohtaisiakin metsäaiheita, Sari Lantta kertoo.

Uusimmat uutiset