Essote ehdottaa työnjakoneuvotteluja – Lähtökohtana on Savonlinnan keskussairaalan säilyminen

Tekonivelleikkauskiistaan esitetään ratkaisua.

Timo Seppäläinen

Essote esittää uusia neuvotteluja sairaaloitten työnjaosta.
Essote esittää uusia neuvotteluja sairaaloitten työnjaosta.

Sairaanhoitopiiri Essote lähetti maanantaina avoimella kirjeellä neuvottelutarjouksen Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterille ja Sosterin omistajakunnille.

Esityksen lähtökohta on, että Etelä-Savon maakunnassa on kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ylläpitävää keskussairaalaa, joista toinen on Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok), hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk), hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd) sekä kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

– Esityksessä on pyritty vastamaan kaikkiin niihin toiveisiin, joita Itä-Savon puolelta on esitetty. Esimerkiksi Etelä-Savon maakuntahallinnon ylimmän sote-johdon ja laajojen sote-palvelualueiden johdon ensisijaisia toimipaikkoja tullaan hajasijoittamaan tasapuolisesti maakunnan kaupunkikeskuksiin, Kietäväinen sanoo Essoten tiedotteessa.

– Olemme uudessa esityksessä pyrkineet avaamaan lukkiutuneen tilanteen tekonivelleikkausten suhteen ja esittämään toimia, joilla Savonlinnan keskussairaalan toimintaa vahvistetaan, Kortelainen sanoo tiedotteessa.

Savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminta edellyttää riittävästi päiväaikaista, suunniteltua leikkaustoimintaa. Siksi Sosteri on pitänyt tärkeänä tekonivelleikkausten säilyttämistä Savonlinnassa.

Esitys kuntien neuvottelujen pohjaksi

Kortelainen sanoo, että Essote on valmistellut neuvotteluesityksen maakunnan kuntien neuvottelujen pohjaksi. Toki hänen mielestään Essoten ja Sosterin olisi hyvä olla sotea koskevissa neuvotteluissa mukana.

Kortelainen muistuttaa, että Etelä-Savon maakuntaliitto ja Essote ovat koko ajan pitäneet kiinni siitä, että Etelä-Savon maakunnassa tarvitaan kaksi erikoissairaanhoidon päivystävää sairaalaa.

Essote ehdottaa, että Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä keskussairaaloiden työnjaosta ja toiminnasta neuvotellaan ennen kuin sairaanhoitopiirit ja kunnat antavat lausuntonsa sote-lakiluonnoksesta.

Essote ehdottaa myös, että ennen sote-uudistusta ja sen toimeenpanon aloittamisen jälkeen maakunnan sote-kuntayhtymät vaikuttavat aktiivisesti lakien ja muiden säädösten valmisteluun niin, että kummankin sairaalan asema keskussairaalana on turvattu.

Lakiluonnoksessa Savonlinnan seudun kunnat on kirjoitettu Pohjois-Savon maakuntaan, mutta luonnoksessa on mukana vertailu myös vaihtoehdosta, jossa seutu kuuluisi Etelä-Savon maakuntaan.

Essote sitoutuu tukemaan Savonlinnan sairaalan toimintaa tekonivelkirurgien työpanoksella

Essote ilmoittaa olevansa valmis sitoutumaan muun muassa siihen, että Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan toimintaa tekonivelortopedien työpanoksella, jotta Savonlinnan nykyiset vuotuiset 200-250 lonkan ja polven tekonivelkirurgista leikkausta voidaan hoitaa keskussairaalalääkärien työnä.

Nykyisen keskittämisasetuksen mukaan tekonivelleikkauksia tekevässä sairaalassa niitä on tehtävä vähintään noin 600. Kortelainen toteaa, että tähän keskittämisasetuksen kohtaan on tiettävästi tulossa väljennystä.

Tekonivelortopedien työpanosta Savonlinnan keskussairaalassa voidaan Essoten ehdotuksen mukaan lisätä, mikäli potilasmäärä kasvaa.

Mikkelin keskussairaalaan jää keskittämisasetuksen ehdot täyttävä määrä tekonivelleikkauksia.

Juttua täydennetty Kortelaisen kommenteilla kello 16.05.