Luonnonsuojelijat esittävät: kuntien ja seurakuntien metsissä siirryttävä avohakkuiden sijasta jatkuvaan kasvatukseen

”70 prosenttia suomalaisista ei halua elää avohakkuiden läheisyydessä”.

Timo Seppäläinen

Kaupunkien, kuntien ja seurakuntien ei pitäisi tehdä aukkohakkuita taajamametsiin, pyytää Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys. Kuvan hakkuu tehtiin Pihlajaniemen koulun ja kuntoradan viereen vuosi sitten.
Kaupunkien, kuntien ja seurakuntien ei pitäisi tehdä aukkohakkuita taajamametsiin, pyytää Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys. Kuvan hakkuu tehtiin Pihlajaniemen koulun ja kuntoradan viereen vuosi sitten.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys vetoaa Savonlinnan kaupunkiin sekä Enonkosken, Sulkavan ja Rantasalmen kuntiin ja alueella toimiviin seurakuntiin, jotta nämä ryhtyisivät harjoittamaan kestävää metsätaloutta omistamillaan metsämailla.

—Julkisyhteisöjen toteuttamat hakkuut itäsavolaisissa taajamissa ja asemakaavoitettujen alueiden liepeillä ovat herättäneet kiukkua ja surua kuntalaisissa viime vuosina. — Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys

Yhdistys kehottaa kuntia ja seurakuntia siirtymään mahdollisimman joutuisasti jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen talousmetsissään, ja viipymättä taajamametsissään, jotta tiheästi asuttujen seutujen asukkaat eivät menettäisi virkistys- ja ulkoilualueina tärkeitä lähimetsiään kiihtyvien hakkuiden takia.

—Julkisyhteisöjen toteuttamat hakkuut itäsavolaisissa taajamissa ja asemakaavoitettujen alueiden liepeillä ovat herättäneet kiukkua ja surua kuntalaisissa viime vuosina. Suomalaisista 70 prosenttia ei halua elää avohakkuiden läheisyydessä, luonnonsuojeluyhdistys muistuttaa.

Julkisyhteisöjen esimerkki jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen siirtymisestä kannustaisi myös yksityisiä metsänomistajia omaksumaan luontoa säästävämmän tavan hankkia metsätuloja.

Avohakkuut rasittavat vesistöjä

Luonnonsuojelijat esittävät useita argumenttejä, jotka puhuvat avohakkuita vastaan: avohakkuualueen metsäluonto tuhoutuu, kamppailu ilmastonmuutosta vastaan hidastuu ja vesistöt rasittuvat.

—Etenkin suometsien avohakkuut ja ojitusmätästykset ovat hyvin tuhoisia vesistöjen kannalta.

Yhdistys esittää myös syitä, miksi kuntien ja seurakuntien kannattaisi siirtyä jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen: tulovirrat olisivat tasaiset ja kalliilta uudistamiskutannuksilta vältyttäisiin. Maisemat säilyisivät metsäisinä ja tukkipuuta saataisiin enemmän kuin kertaluontoisista avohakkuista.

—Lähimetsien vaaliminen on myös tärkeää kansanterveystyötä, sillä luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät tutkitusti hyvinvointia, vetoomuksessa sanotaan.