Enonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen (kesk.) toivoo lakia rajoittamaan maan myyntiä: Maakaupat uhkaavat kunnan taloutta, jos ostaja asuu tontillaan vain satunnaisesti

Enonkoskella asia on ratkaistu niin, että Leirimajan alueelta tontteja myydään tai vuokrataan vain vakituiseen asumiseen. Kaupanteossa kunta yrittää aina katsoa, miten vakituinen asuminen kullakin ostajaehdokkaalla toteutuisi

Jaana Hänninen

Enonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen toivoo lakia, joka rajoittaisi maan myymistä ihmisille, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa.
Enonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen toivoo lakia, joka rajoittaisi maan myymistä ihmisille, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa.

Enonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen (kesk.) toivoo, että maanmyyntiä rajoitettaisiin lainsäädännöllä esimerkiksi niin että tontteja voisi myydä vain sellaisille, joilla on Suomessa pysyvä oleskelulupa.

Niiranen ei ole huolissaan ulkomaalaisomistuksessa olevien omakotitonttien muodostamasta sotilaallisesta uhasta, mutta kunnan taloudelle ne muodostavat uhan.

— Kunnallistekniikka ja tiet maksavat enemmän kuin kunta saa tontinmyynnistä tuloja. Tontteja kaavoitetaan ja myydään edullisesti, jotta saataisiin kuntaan asukkaita ja veronmaksajia. Jos tonteille sitten rakennetaankin vain satunnaisessa käytössä oleva talo, verotulot ja jopa vesimaksutulot jäävät saamatta, Niiranen sanoo.

— Ostajan kansallisuutta ei tarvitsisi rajoittaa, vaan kriteerinä voisi olla pysyvä oleskelulupa.

Enonkoskella on vanhemmilla omakotialueilla useita erittäin edullisesti myytyjä tontteja, joille rakennetuissa taloissa asutaan harvakseltaan.

Uudemman, Leirimajan alueen tontteja myydään tai vuokrataan valtuuston päätöksen mukaan vain vakituiseen asumiseen. Kaupanteossa kunta yrittää nyt katsoa,

Kun Enonkosken kunta on myynyt tontin, sen jälkeen tontti voi vapaasti vaihtaa omistajaa.

— Jos pysyvä oleskelulupa olisi laissa säädetty ehto, tällainen kiertotie ei olisi mahdollista, Niiranen sanoo.

Keskustelu venäläisten maanomistuksesta käynnistyi, kun keskusrikospoliisi viikonloppuna teki Turun saaristossa kotietsintöjä Airiston Helmi -yhtiön tiloissa. Yhtiöllä on venäläiskytkentöjä, ja se on ostanut paljon maa-alueita Turun saaristosta.Riippumaton sotilasasiantuntija Arto Pulkki on arvioinut, että venäläisten kiinteistöomistukseen ei Suomessa liity akuuttia sotilaallista uhkaa.