Löytyykö vapaaehtoisia Suurjärven kunnostustalkoisiin niittämään ja haravoimaan ylimääräistä kasvillisuutta pois järvestä?

Ranta-asukkaiden toivotaan niittävän kaislaa omasta rannastaan. Niitetty kaisla on kannettava järvestä pois.

Ari Lybeck

Viikate, harava ja hanko. Näillä pärjää pitkälle Suurjärven osakaskunnan järjestämissä niittotalkoissa 27.-29. heinäkuuta alueella, joka ulottuu Ruovikkolahdesta Haukilahden kautta Lahnalahteen ja edelleen Ylä-Mutajärvelle.
Viikate, harava ja hanko. Näillä pärjää pitkälle Suurjärven osakaskunnan järjestämissä niittotalkoissa 27.-29. heinäkuuta alueella, joka ulottuu Ruovikkolahdesta Haukilahden kautta Lahnalahteen ja edelleen Ylä-Mutajärvelle.

Suurjärven osakaskunnassa on nähty, miten omien kätten töillä voi konkreettisesti parantaa vesistön laatua.

Aiemmat hoitotoimet ovat parantaneet veden laatua, mutta sen lisäksi tuoneet osakaskunnalle ja talkoolaisille uskoa siihen, että rehevöityneen vesistön tilaan on mahdollista itsekin vaikuttaa.

Näin toteaa hoitokunnan puheenjohtaja Ari Lybeck, joka peräänkuuluttaa uusia talkoolaisia entisten avuksi.

Suurjärven osakaskunta käynnisti viime syksynä uuden kolmivuotisen hankkeen, jonka aikana kaislojen ja ruokkeiden niittoa aiotaan jatkaa.

Hoitotyö alkaa maanantaina 27. heinäkuuta Ruovikkolahdesta jatkuen Haukilahden kautta Lahnalahteen. Varsinaisen kortteiden niiton ja korjaustyön on laskettu kestävän kolme päivää. Kolmannen päivän työt sattuvat Ylä-Mutajärven osuudelle.

Rantakalailta on yksi osa varainkeruuta

Talkoopäivinä tarvitaan talkooapua haravointiin, kortteiden kasaukseen ja käsin tehtäviin niittotöihin.

Lybeck toivottaa uudet tekijät tervetulleiksi.

– Varusteina voivat olla kahluuhousut, viikate, harava ja hanko sen mukaan kuin taloudesta välineitä löytyy, Lybeck.

Lisäksi projektin ohjausryhmä toivoo, että jokainen ranta-asukas voisi osaltaan kunnostaa vesistöä niittämällä kaislaa omasta rannastaan. Niitetty jäte tulee nostaa vedestä pois.

Projektin rahoittaa Suurjärven osakaskunta hankkeensa kautta.

– Saamme rahallista tukea ely-keskukselta, mutta saatava tuki ei riitä koko projektin toteuttamiseen, joten pienikin tuki on tervetullut lisä.

Omarahoituksen järjestymiseksi Suurjärven osakaskunta järjestää viimevuotiseen tapaan rantakalaillan Tanhuvaaran Urheiluopiston rantapaviljongilla lauantaina 25. heinäkuuta kello 16 alkaen.

Talkoolaiseksi tai tukijaksi voi ilmoittautuapuhelimitse tai sähköpostitse projektipäällikkö Pekka Huovilalle, 0400 156849 tai pekka.huovila2@gmail.com tai osakaskunnan puheenjohtaja Ari Lybeckille, 0500 923 218 tai ari.lybeck@gmail.com.